Većina građana ne zna da ima pravo na besplatno zdravstvno osiguranje u državama EU: Građani USK ovo pravo koriste u Hrvatskoj i Austriji

Home

Većina građana ne zna da ima pravo na besplatno zdravstvno osiguranje u državama EU: Građani USK ovo pravo koriste u Hrvatskoj i Austriji

Povrede ili bilo kakve druge zdravstvene tegobe prilikom boravka van države mogu prouzrokovati brojne probleme.

Međutim, većina građana naše zemlje nije upoznata o činjenici da mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu u 15 evropskih zemalja na teret kantonalnih zavoda zdravstvenih osiguranja.

Naime, sve što je potrebno građanima BiH da bi ostvarili zdravstvenu zaštitu u inozemstvu jeste ovjerena zdravstvena knjižica i dvojezični obrazac, odnosno potvrda za korištenje zdravstvene zaštite.

Ovu potvrdu kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja izdaju na osnovu pregleda i ocjene zdravstvenog stanja korisnika.

Iako mogu besplatno osigurati zdravlje prilikom putovanja u veliki broj zemalja, saznajemo kako mnogi građani u BiH ili ne koriste zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, ili je plaćaju privatnim osiguravajućim kućama.

Zemlje u kojima naši građani mogu ostvariti besplatnu zdravstvenu zaštitu su one s kojima je BiH potpisala bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju.

To su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Austrija, Njemačka, Belgija, Holandija, Luksemburg, Italija, Slovenija, Mađarska, Turska, Češka i Velika Britanija. Također, u Švicarskoj građani iz BiH imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju saobraćajnih nesreća, dok u Švedskoj sami moraju plaćati troškove liječenja. U Francuskoj se ne može koristiti zdravstvena zaštita s bolesničkim listom.

Najviše potvrda za putovanja u Hrvatsku i Njemačku

Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu može se izdati samo osiguranoj osobi za koju je, prije odlaska u inozemstvo, utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicine.

Od početka ove godine pa do 20. jula, u Tuzlanskom kantonu izdato je 945 potvrda o korištenju zdravstvene zaštite u inozemstvu. Najčešće zemlje u kojima su građani TK koristili besplatnu zdravstvenu zaštitu su Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Njemačka.

S druge strane, građani u Unsko-sanskom kantonu najčešće pravo na besplatno zdravstveno osiguranje koriste u Hrvatskoj i Austriji, a vrlo rijetko u Sloveniji, Srbiji i Njemačkoj.

Zaštita samo u hitnim slučajevima

Važno je napomenuti da osigurane osobe imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite samo u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje medicinske pomoći u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u BiH.

Kako saznajemo iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, pod hitnim slučajevima ne smatraju se slučajevi kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što su dijagnostika, terapijski postupci, operativni zahvati, porođaji i slično.

Dakle, građani BiH prije odlaska u inozmstvo od porodičnog ljekara moraju uzeti izvod o zdravstvenom stanju.

Zatim s tim izvodom i ovjerenom knjižicom moraju najkasnije sedam dana prije odlaska u inozemstvo podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde za korištenje zdravstvene zaštite.

Potvrda se može izdati na period ne duži od 30 dana, izdaje se najkasnije u roku od pet dana, a plaća 1 KM prilikom preuzimanja.

 

(Izvor: Klix.ba)

Tagovi
Topic
Objavito: Čet, 08/24/2017 - 22:09

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top