Vlada FBiH : Fadil Kudumović i narednih pola godine na čelu RMU Banovići

Fbih
Nadzornom odboru RMU Banovići d.d. Banovići Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani.

Data je i prethodna saglasnost za imenovanje za vršioce dužnosti Fadila Kudumovića (direktor), Elvira Jamakovića (izvršni direktor za tehničke poslove), Damira Mrkonjića (izvršni direktor za investicije i razvoj novih djelatnosti), Jasmine Husić - Mujić (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove) i Ibrahima Demirovića (izvršni direktor za ekonomske poslove), na period najduže do šest mjeseci.

Danas je donesena i Odluka o davanju saglasnost na odluke Upravnog odbora Federalne novinske agencije o imenovanju Elmira Huremovića za direktora i Ilije Muse za zamjenika direktora ove javne ustanove, na mandatni period od četiri godine.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje Igora Živka za predsjednika, a Mehmedalije Hadžovića, Adise Omerbegović Arapović, Marija Gadžića, Sejfudina Krnjića, Zorana Zeljke i Saliha Dedića za članove ovog nadzornog odbora, na period od pet godina.

Izvor: