Vrtić u Bužimu tretirati kao i ostale investicije u USK-u

Home

Vrtić u Bužimu tretirati kao i ostale investicije u USK-u


Sredstva u iznosu od  50.000 KM koja su izdvojena iz ovogodišnjeg kantonalnog budžeta nedostatna su za bilo kakav ozbiljniji pomak u izgradnji predškolske ustanove – Kako bi ipak omogućili što skoriji početak rada vrtića u Bužimu, Općina je pronašla prostor u kojem bi ustanova trebala raditi  privremeno do izgradnje objekta na planiranoj lokaciji

Općina Bužim napokon će dobiti dječiji vrtić. Prijedlog odluke o osnivanju ove ustanove u Bužimu donijela  je nedavno Vlada Unsko-sanskog kantona, nakon višegodišnjeg upornog insistiranja  Kasima Mulalića, poslanika SDA u Skupštini USK-a da konačno i bužimskoj djeci bude omogućen predškolski odgoj i obrazovanje. Zahvaljujući amandmanu koji je poslanik Mulalić u prošlom sazivu  Skupštine USK-a uložio na Zakon o predškolskom obrazovanju Vlada i Skupština USK-a su bili u obavezi da tokom 2011. godine osnuju predškolsku ustanovu u Bužimu, a da u narednoj 2011. godini izgrade objekat vrtića na parceli koju bi odredila općina.

Zakonska obaveza

Međutim, zakonsku obavezu kantonalna zakonodavna i izvršna vlast nisu ispoštovale, Vlada USK-a je tek nedavno utvrdila Prijedlog odluke o osnivanju JU „Dječiji vrtić“ u Bužimu,a o njemu bi se uskoro trebala očitovati i Skupština Unsko-sanskog kantona.
Bužim je jedina općina u Unsko-sanskom kantonu koja još uvijek nema predškolsku ustanovu, pa su stoga i djeca u neravnopravnom položaju u odnosu na vršnjake u ostalim ovdašnjim općinama, koja u ovakvim ustanovama pohađaju predškolsko obrazovanje.

Osnivanje ove ustanove već dugo se navodi kao jedan od značajnih prioriteta u oblasti odgoja i obrazovanja, pa postoje brojne odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona kojima se traži rješavanje ovog problema, ali uvijek se javlja prepreka u neosiguravanju sredstava potrebnih za izgradnju i rad ove ustanove. Proteklih desetak godina upornog insistiranja na rješavanju ovog iznimno važno pitanja za bužimsku općinu konačno je urodilo plodom.

Određena lokacija

Općinski načelnik u više se navrata obraćao Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa zahtjevom da se konačno krene u rješavanje ovog problema, te da se djeci ove nerazvijene općine osiguraju barem približno jednaki uvjeti za rani odgoj i obrazovanje, kakve imaju djeca u drugim općinama Unsko-sanskog kantona. Općina je poduzela brojne aktivnosti i mjere za izgradnju predškolske ustanove. Prostornim i regulacionim planom općine određena je lokacija za izgradnju ove ustanove i  provedeni imovinsko-pravni postupci, što dokazuje Izvod iz regulacionog plana, te katastarsko-knjižni izvod i kopije katastarskog plana.

S obzirom da novi Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju još nije stupio na snagu, procedura osnivanja JU Dječiji vrtić Bužim  provest će se u skladu s odredbama Zakona o predškolstvu. Ovim  Zakonom propisano je da javnu predškolsku ustanovu u državnoj svojini osniva Skupština Kantona, koja kao  osnivač osigurava sredstva za osnivanje i početak rada javne predškolske ustanove  prema pedagoškim standardima i normativima.

Za kompletnu izgradnju milion maraka

Zakonom o predškolstvu  precizirano je da se predškolska ustanova može osnovati
ako postoji dovoljan broj djece za formiranje najmanje jedne odgojne grupe, u skladu s pedagoškim standardima, ako je osiguran dovoljan  broj stručnog kadra u skladu sa zakonom, pedagoškim standardima i programima predškolskog odgoja i obrazovanja koji se u realiziraju u  predškolskoj ustanovi, te ako su osigurani prostor, oprema i didaktička sredstva u skladu s normativima.

Prva dva uvjeta  su ispunjena. Naime,  podaci o broju živorođene djece na području Unsko-sanskog kantona također pokazuju da općina Bužim ima dovoljno djece kojoj je potrebno osigurati kvalitetan predškolski odgoj. Osim toga, podaci Zavoda za statistiku u ovoj godini potvrđuju da općina Bužim ima ukupno 1.249 djece predškolskog uzrasta. Ova općina ima, također, veći broj nezaposlenih nastavnika i profesora predškolskoga odgoja.  Nezaposlenih nastavnika i profesora iz ove oblasti ima i u drugim općimama, tako da osiguranje stručnog kadra ne predstavlja prepreku za osnivanje javne predškolske ustanove, naprotiv, njenjim bi  osnivanjem barem dijelom bio  riješen i problem nezaposlenosti mladih stručnjaka.

Problem, međutim, predstavlja osiguranje prostora za rad javne predškolske ustanove u Bužimu. Sredstva u iznosu od  50.000 KM, koja su izdvojena iz ovogodišnjeg kantonalnog budžeta nedostatna su za bilo kakav ozbiljniji pomak u izgradnji predškolske ustanove. Kako bi ipak omogućili što skoriji početak rada vrtića u Bužimu, Općina je pronašla prostor u kojem bi ustanova trebala raditi  privremeno do izgradnje objekta na planiranoj lokaciji. Prostor se nalazi u MZ Zaradostovo, koja je dala suglasnost za korištenje njenih prostorija koje su trenutno van upotrebe. Urađen je  i predračun radova za adaptaciju  prostora, prema kojem će postojeća sredstva u Budžetu za 2011. godinu, u iznosu od 50.000,00 KM biti  dovoljna za adaptaciju i početak rada ustanove, a kompletna izgradnja objekta Dječijeg vrtića u ovoj općini koštala bi oko milion KM.

50.000 KM inicijalnih sredstava

Poslanik Mulalić očekuje da će Vlada i Skupština USK-a konačno ispuniti zakonsku obavezu i da će predškolska ustanova u Bužimu biti tretirana budžetskim izdvajanjima u narednoj godini. Protivi se polovičnim rješenjima i strahuje da bi ustanova mogla biti osnovana, a djeca uvedena u neuslovne prostorije, te da ne bi bilo konkretnijih pomaka u cilju trajnog rješavanja odnosno izgradnje objekta vrtića. U ovoj godini je predviđeno 50.000 KM inicijalnih sredstava za izgradnju vrtića, ali Mulalić očekuje da će i bužimska predškolska ustanova biti značajnije tretirana u narednom budžetu, a ne kao polovična rješenja koja ne bi bila zadovoljavajuća. Trvdi da bi izgradnja vrtića koštala mnogo manje nego što je to ugrubo procijenjeno. Trebalo bi, kaže Mulalić, realno sagledati stvari i predškolsku ustanovu u Bužimu tretirati kao i ostale investicije u USK-u.

U Bužimu, također, očekuju da će u skorije vrijeme okončati još nekoliko projekata iznimno značajnih i od interesa za ovu općinu, prvenstveno zaobilaznicu, dom kulture i izgradnju vodosistema Pivnice-Konjodor, jer postojeći kapacitet ne zadovoljava potrebe domaćinstava i ugrožava egzistenciju većine stanovništva koje se na ovom području bavi proizvodnjom malina.

USN KRAJINA

Objavio: Pon, 05/12/2011 - 02:56

Facebook komentari

Back to top