Zašto ste uporni u tome da vam žena muslimanka bude zaostala, izolirana od muškaraca i zaklonjena od svjetlosti?

Home

Zašto ste uporni u tome da vam žena muslimanka bude zaostala, izolirana od muškaraca i zaklonjena od svjetlosti?

Među zanimljivim stvarima koje spominje šejh Muhammed Zahid el-Kevseri, Allah mu se smilovao, u jednome svome radu je i slučaj osmanskog ambasadora u Engleskoj.

"Naime, kada se jednom ambasador osmanske države u Engleskoj susreo sa zvaničnicima britanske države bio je upitan od strane jednog od prisutnih zvaničnika: 'Zašto ste vi na Istoku uporni u tome da vam žena muslimanka bude zaostala, izolirana od muškaraca i zaklonjena od svjetlosti?' Osmanski ambasador mu je na to odgovorio: 'Zato što naše žene na Istoku žele rađati samo djecu svojih muževa.' Čovjek se na to zastidio, nemajući dostojnog komentara na ovakav odgovor."

(Terbijjetu-l-evlad fi-l-Islam, Odgoj djece u islamu, autor: Abdullah Nasih Ulvin, str. 209, bosansko izdanje)

(Izvor:hanefijskimezheb)

Objavito: Wed, 05/03/2017 - 18:34

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top