Znakovi da te Allah dž.š voli!

Submitted by admin on Wed, 07/03/2018 - 13:00

– Ako ti je Allah dao uputu i vjeru, znaj da te voli!
– Ako ti je dao probleme, teškoće i nevolje, znaj da te Allah voli i da želi čuti tvoj glas u molitvi!
– Ako ti je dao oskudan imetak, znaj da te Allah voli i da će ti na Ahiretu dati mnogo više!
– Ako ti je dao zadovoljstvo, znaj da te Allah voli i da ti je dao veliku blagodat!
– Ako ti je dao strpljenje, znaj da te Allah voli i da te je učinio pobjednikom!
– Ako ti je dao bezbrižnost, znaj da te Allah voli i da od tebe čeka zahvalu!
– Ako ti je dao tugu, znaj da te Allah voli i da testira tvoju vjeru!
– Ako ti je dao imetak, znaj da te Allah voli, pa ne budi škrt i daj dio za siromašne!
– Ako ti je dao siromaštvo, znaj da te Allah voli i da ti je dao nešto vrijednije od imetka!
– Ako ti je dao jezik i srce, znaj da te Allah voli, pa ih upotrijebi u širenju dobra!

 

Znaj da te Allah voli!

– Ako ti je Allah dao islam, znaj da te Allah voli!
– Allah te voli, pa kako da ti Njega ne voliš?!
– Allah ti je dao mnogo toga, pa kako da mu ne daš svoju ljubav?!
– Allah voli Svoje robove i ne zaboravlja ih… Hvaljen neka je On!
– Pa učini da tvoje srce bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu!

 

(Izvor: islamzivot:com)

Tagovi
Topic