Agronom Dolić: Kako pravilno održavati travnjak tokom godine

Uređivanje zelenih površina je svakako izazov za stručnjake, ali i za vlasnike imanja, okućnica i urbanih područja gdje se vrši pejzažno zeleno oblikovanje. Sve je popularniji uzgoj travnjaka u okućnicama, vrtovima i dvorištima stanovništva kod nas.

Piše: Bekir Dolić, agronom

Dobar dio našeg stanovništva, živi i radi u dijaspori pa želi da u svom dvorištu formira profesionalni travnjak kojeg je lahko uzdržavati. Vrlo je bitno odabrati dobre vrste i kulture kojima ćemo zasijati travnjak. O tome ćemo pričati u nekom drugom članku kada dođe vrijeme za sjetvu travnjaka, a sada ćemo o tome kako održavati već postojeći travnjak.

Lijep travnjak je ukras svakog vrta i dvorišta. Karakteristike travnjaka koje očekujemo su: tamnozelena boja, da je gust i dobro podnosi opterećenje, da je sporog rasta i da je bez korova i mahovina. Za održavanje travnjaka bitno je provoditi osnovne zahvate za njegovu njegu.

Zalijevanje travnjaka treba da bude obilno, osim sa travnjakom koji se nalazi u sjenovitom dijelu. Tu se vlaga duže zadržava i dolazi do sabijanja zemlje. Na ovaj način travnjak u sijenci djeluje slabo i nedovoljno popunjen. Rješenje je da se travnjak aeriše, što znači da ga treba izbockati vilama ili sličnim šiljatim alatom. Na taj se način stvaraju rupice u travnjaku u koje će vremenom da se nakupi vlaga, zatim da se stvori prostor za vazduh, i to će stvoriti povoljnu strukturu zemlje za dobar razvoj korijena.

Košenje travnjaka treba obavljati redovno. Trava se u manjim vrtovima kosi na visinu 3-4 cm, ne niže, jer se time veoma slabi trava kao biljka. Tokom ljetnjih, vrelih dana treba ostaviti travu i do 6 cm visine, da bi se stvorila izolacija, koja će štititi bokor i korijen od pregrijavanja i isušivanja. Isto ovo važi i za zimu, jer se postiže izolacija od hladnoće, i štiti se od izmrzavanja, naročito ako je travnjak u prvim godinama uzgoja. Kod travnjaka zasnovanog ove sezone ili dosijavanog travnjaka kosi se samo suhi dio, jer na vlažnoj travi ostaju ožiljci od kidanja, a i kosilica ne može da usisa, i da izvuče odsječene dijelove i suhe listiće, koji se talože, zatrpavaju i guše travnjak.

Prihranjivanje travnjaka se može obaviti nekoliko puta godišnje. Prva prihrana je tokom ranog proljeća - mart mjesec, u vrijeme kada se travnjak tek oporavlja od zime. Tada se dodaje osnovno mineralno đubrivo NPK 15:15:15 (5 kg na 100 m2). Ovo đubrivo sadrži sva tri nutritivna elementa kojima se podstiče razvoj korjena, bokora i lista. Sporije se rastapa pa će djelovanje biti produženo.

U aprilu, maju i junu, te jednom i u jesen, jednom mjesečno se može odraditi dodatna prihrana mineralnim azotnim đubrivom KAN 27% (4 kg na 100 m2). Ova dohrana je bitna jer pomaže razvoj zelene mase biljke i daje bujnu travu, sa dobrom tamnom zelenom bojom. Primjenjuje se poslije košenja, i nakon posipanja đubriva, obavezno je obilno zalijevanje ili treba primijeniti ovo mineralno đubrivo neposredno pred kišu. Prihranjivanje se može obaviti i sa biostimulatorom J-FEED budući da sadrži dosta cinka i azota koji su jako bitni kod kultura kod kojih se uzgaja zelena masa, što je i cilj uzgajanja travnjaka. Prihrana se može vršiti folijarno u koncentraciji 0,25%.

U novembru se dodaje minerano đubrivo NPK 7:20:30 (3 kg na 100 m2). Ovo đubrivo skoro da i ne forsira rast zelene mase travnjaka, ali utiče povoljno na ukorjenjavanje i smanjuje bujanje, što je vrlo dobra opcija za uzimljavanje travnjaka. Posebna sredstva i dohrane za travnjake su sporotopiva đubriva, koja se dodaju dva puta godišnje. To su đubriva koja se rastapaju šest mjeseci i imaju sve potrebne elemente za dohranu bijaka.

Izvor: