25 godina obećanja: "Testirati" bh. političare da se vidi ko zna najbolje voditi državu

Namjerno ili slučajno narod ove države uvijek bira na vlast one političare, koji se nikada nisu slagali, niti će se složiti u postizanju zajedničkih ciljeva, koje su nam obećali.

Svaki od njih pred izbore govori u interesu građana i poboljšanju socijalno-ekonomske situacije u državi, a onda počne raditi za sebe i svoju porodicu.

Država kakva je BiH, sa ovakvim ustrojstvom, nikad neće biti država, niti će narod vidjeti Srbina, Bosanca i Hrvata kako govore jednim političkim jezikom. 25 godina obećanja je iza nas, a još uvijek smo država dva entiteta i jednog distrikta. Srpski političari, koji vode entitet Republika Srpska, daleko su od toga da taj entitet u svijetu predstavljaju samo kao entitet, već je to zamišljena država. Jer BiH mora nestati. Ne funckioniše zbog miješanja stranaca u unutrašnje poslove BiH. 

Kada bi se ovi koji nam obećavaju boljitak od 1995. godine dosjetili pravih razloga, zbog kojih još uvijek imamo slab ekonomski rast i slabu socijalnu politiku, uštedjeli biSMO stotine miliona maraka. Nije da to ne bi privuklo veći broj lopova, ali valjda bi bilo bolje. Ne samo da treba raditi na ukidanju entiteta RS, već bi istim postupkom trebalo ukinuti entitet FBiH i distrikt Brčko, čime bi desetine ministarstava bilo uklonjeno. Glavna politika bi se trebala voditi u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. 

Ukinulo bi se Predsjedništvo i Vijeće ministara, da bi država dobila jednog predsjednika i jednog premijera. Mandat novoizabranog predsjednika ili premijera trebao bi trajati 3 godine, s tim da se svakog sljedećeg mandata, za predsjednika ili premijera bira čovjek druge nacionalnosti, to jest one godine kada bude glasanje za srpskog predsjednika Republike BiH, glasaju samo oni koji su pravoslavne vjeroispovijesti, s trajanjem mandata od 3 godine, bez mogućnosti upliva političkih lidera iz reda Bošnjaka ili Hrvata. Svaki predsjednik prilikom polaganja zakletve na poštivanje ustavno-pravne reforme Republike BiH, trebao bi potpisati u institucijama EU (Brisel), a vojne akte države u institucijama NATO saveza (Pentagon), čiji lideri bi jedini imali pravo svrgavati Predsjednika Republike BiH, ukoliko Predsjednik počini bilo kakvo krivično djelo.

Prilikom zakletve na poštivanje novih reformi ili uređenja države, bili bi prisutni članovi tima za nadzor sprovedbe Ustava, kojeg čine po tri delegata iz reda Bošnjaka, tri iz reda Hrvata, također tri iz reda Srba, izabranih od strane naroda na dan republičkih izbora. Oni bi imali zadatak da budu svjedoci potpisane zakletve, a ujedno i jedini legitimni predstavnici Republike BiH u EU i NATO institucijama, kojima bi dostavljali moguća nepoštivanja Ustava, svaka tri mjeseca. Novim zakonom bi bilo onemogućeno bivšem Predsjedniku da se ponovo kandiduje na istu poziciju nakon isteka trogodišnjeg mandata, što bi važilo i za premijera države, izuzev u situaciji da bude od onih, koji u svom mandatu nisu kršili Ustav Republike. Ukinula bi se entitetska Vlada i ministarstva, a sve institucije države bile bi u rukama jednog naroda (ukoliko Bošnjaci imaju Predsjednika, ujedno sva ministarstva i sudovi bili bi u rukama Bošnjaka). Naprimjer, ako bi glasanje bilo 2022 godine za Predsjednika iz reda Hrvata, pravo glasa imali bi samo Hrvati. Svečanu zakletvu bi obavio u zgradi Predsjedništva uz imenovanje devet delegata (3+3+3), koji čine tim za nadzor sprovedbe Ustava, koju bi u roku tri dana zvanično potvrdio u Briselu, u prisustvu predsjednika članica EU. U roku jednog mjeseca, Predsjednik bi imao zadatak izabrati sebi premijera, ministra vanjskih poslova, ministra unutrašnjih poslova, ministra odbrane, ministra financija, ministra policije, glavnog tužitelja,...s tim da bi novi ministar odbrane i njegov kadar u čiji sastav ulaze Oružane snage, sigurnosne agencije, svečanu zakletvu trebali obaviti u Pentagonu.

Ovo bi bio kao test političarima da se vidi ko zna najbolje voditi državu i u čijem mandatu je Republika BiH (po mišljenjima ekonomista EU), najviše napredovala.

Šta Vi, građani, mislite o ovakvoj ideji?   

Izvor: