3D mapa Bosne i Hercegovine prema visini i gustini šuma: Jeste li znali kakvo bogastvo imamo?

č

Dr. Miloš Popović kreirao je 3D mapu Bosne i Hercegovine prema visini i gustini krošnji drveća koje prekrivaju njenu površinu.

Zanimljiva mapa prikazuje zapravo koliki procenat teritorije prekrivaju šume te šta imamo i moramo zaštititi.

Karta je kreirana prema visini i gustini krošnji drveća u Bosni i Hercegoini. Tamnozelene boje predstavljaju visine iznad 40 metara, dok boje približne bijeloj i svojetložute nijanse predstavljaju vrlo nisko grmlje i malo drveće.

Pogledajte ovdje.
Sudeći po karti primjetno je da je jug prekriven upravo grmljem, dok centralni dio zemlje i sjever obiluju gustim i visokim drvećem.
Prema podacima na stranici Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini rasprostiru se na površini od oko 2,709.800 ha, što čini 53 posto površine države.

S obzirom na geografski položaj Bosne i Hercegovine i utjecaj od mediteranske, submediteranske, umjerenokontinentalne i planinske klime do ravnica Posavine u sastavu šuma se pojavljuje niz šumskih zajednica sa preko 100 drvenastih vrsta.

Osnovne vrste drveća su jela, smrča, bijeli i crni bor, bukva i hrastovi, te manji procenat plemenitih lišćara i voćkarica.