I pušenje prije trudnoće šteti mlijeku: Evo kako

.

Da je pušenje tokom trudnoće štetno, već je svima poznato. Sada, međutim, istraživanja donose nove spoznaje o štetnosti pušenja i prije trudnoće.

U istraživanju su učestvovale 92 majke koje su u predviđenom terminu rodile zdravu bebu. U grupu pušača uvrštene su one koje su prije trudnoće pušile minimalno pet cigareta dnevno.

Analizirano je mlijeko u fazi kolostruma, te nakon prvog, trećeg i šestog mjeseca, a određivana je količina ukupnih lipida i sastav masnih kiselina. Prehrambene navike prikupljene su putem upitnika.

Rezultati ukazuju da je pušenje prije trudnoće ili u ranoj fazi trudnoće povezano s višim nivoom lipida u plazmi te nižim sadržajem mliječne masti i polinezasićenih masnih kiselina u prvim mjesecima laktacije.