Koliko je važan pregled ultrazvukom u trudnoći

b

Jedna i druga djeca već su na kraju prve godine života bila sličnog rasta

Ultrazvučni pregledi tokom trudnoće ne štete nerođenom djetetu, ne ograničavaju mu rast ni razvoj u ranoj životnoj dobi, kaže se u najnovijem istraživanju australskih naučnika.
 

Neinvazivni postupak

Ultrazvučni pregled je neinvazivni postupak koji se rutinski obavlja u trudnoći kako bi se procijenila veličina, rast, zdravlje i dob fetusa.

Prijašnja istraživanja ukazivala su na mogućnost da višestruki pregledi ultrazvukom mogu utjecati na djetetov rast i odrediti da bude dešnjak, ali profesor Džon Njunhem iz bolnice Kralja Edvarda u Subijaku kaže da djeca rastu i razvijaju se normalno.

- Izlaganje višestrukim pregledima ultrazvukom nakon 18. sedmice trudnoće može se dovesti u vezu s neznatnim smanjenjem rasta fetusa, ali se rast i razvoj takve djece poslije izjednačava s onim kod djece koja su bila izložena samo jednom prenatalnom ultrazvučnom pregledu - kaže on.

Dvije grupe

On je sa saradnicima proučavao razvoj oko 2.700 djece, od kojih je polovina bila izložena višestrukim ultrazvučnim pregledima u majčinom trbuhu. Nijedno dijete nije imalo urođenih nedostataka.

Jedna i druga djeca već su na kraju prve godine života bila sličnog rasta, a do osme godine, do kad se radilo istraživanje, između pripadnika dviju grupa nije bilo nikakve razlike u govoru, ponašanju, ni u rezultatima neuroloških testova.