Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

.
Ujedinjene nacije navode da je polovina svih ubijenih žena stradala od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera

Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava u znak sjećanja na sestre Mirabal, Minervu, Patriju i Mariju Teresu, koje je 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujiljo (Trujillo). Pod imenom "Las Mariposas" (Leptiri) sestre su djelovale kao političke aktivistkinje i postale vidljiv simbol otpora diktatorskom režimu Trujilja.

Sve tri sestre su zadavljene, a tijela su pronađena polomljenih kostiju. Vijesti o njihovom ubistvu šokirale su i razbjesnile narod pa su sestre Mirabal postale simbol nacionalnog i feminističkog otpora, a 1999. godine Ujedinjene nacije su i službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Žene rijetko prijavljuju nasilnike

Nasilje nad ženama najrašireniji je oblik ugrožavanja temeljnih ljudskih prava (pravo na život, pravo na privatnost i porodični život, pravo na zaštitu dostojanstva, pravo na dom, pravo na slobodu izražavanja, pravo na život bez mučenja i nečovječnog postupanja i dr.), no, ipak, najveći broj nasilja ostaje neregistriran.

Žene se nerado odlučuju prijaviti nasilnika, najčešće zbog straha od izazivanja nasilnika i uzrokovanja još težeg nasilja, ekonomske ovisnosti, niskog nivoa samopouzdanja, mišljenja kako joj ionako niko ne može pomoći… Ujedinjene nacije navode da je polovina svih ubijenih žena stradala od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera.

Nasiljem u porodici smatra se svaki oblik tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a naročito tjelesno nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna povreda ili nije.