Produžni kabal može izazvati požar: Na šta treba obratiti pažnju

.
Redovno provjeravajte uređaje kako ne bi bili oštećeni

 

Produžni kablovi nisu konstruirani kako bi izdržali pretjerano opterećenje struje pa postoji rizik od pregrijavanja i požara ako ih preopteretite, upozoravaju vatrogasci. Kada su već uključeni televizor, računar i lampa, dodatno uključivanje električnog radijatora može dovesti do požara u kući.
 

Dovoljno prostora

Većina proizvođača električnih radijatora preporučuje direktno povezivanje sa zidnom utičnicom, a ne preko produžnog kabla na koji nikada ne bi trebali priključivati velike uređaje. Ako koristite produžno kablo, redovno provjeravajte uređaje kako ne bi bili oštećeni.

Držite sve kablove i utičnice dalje od izvora topline, ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja kako bi se spriječilo pregrijavanje. Uvijek isključujte iz struje uređaje koji nisu u upotrebi.

Kada je riječ o ostalim mjerama opreza, stručnjaci preporučuju da se veliki uređaji drže udaljeno od zida kako bi se izbjeglo zadržavanje topline.

Kada zamijeniti

 

Također, uključivanje laptopa ili punjača za telefon, koji poslije danima ostaju uključeni, a leže na krevetu, može voditi ka požaru. Nemojte koristiti oštećene utikače ili utičnice na produžnom kabelu. 

Ako primijetite oštećenja, odmah zamijenite utikače ili potražite stručnu pomoć. Koristite produžno kablo odgovarajuće dužine za potrebe vaših uređaja. 

Foto: Facebook