Prof. dr. Izet Muratspahić: Čuvar veza s domovinom

U knjizi „Književnost bh. dijaspore u Skandinaviji“ predstavio stotinjak pisaca iz BiH koji stvaraju u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.

Iako već decenijama živi i radi u Švedskoj i brige o budućnosti domovine i njenim vezama s dijasporom može ostaviti iza sebe, dr. Izet Muratspahić ne posustaje u naporima da veze BiH sa Švedskom, Skandinavijom, ali i cijelom dijasporom budu jače i konkretnije.  

Nekadašnji profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji od 1992. živi u švedskoj Upsali, autor je više stotina recenzija i knjiga, a u posljednjoj knjizi - „Književnost bh. dijaspore u Skandinaviji“, predstavio je stotinjak pisaca iz BiH koji stvaraju u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.  

Prvo naučnoistraživačko djelo ove vrste, između ostalog, pokazalo je da BiH u svojoj dijaspori ima ogroman resurs u književnosti, ali i nagovještava nepregledno bogatstvo koje posjeduje u svojim raseljenim građanima i u drugim oblastima života. Ova zemlja nema nikakvu bazu podataka o svojim državljanima vani, veze se održavaju samo zahvaljujući bh. dijaspori i njenoj brizi za ovu državu, a prof. Muratspahić, kao jedan od čuvara tih veza, ističe da bi sve bilo drugačije kada bi most između domovine i dijaspore bio čvršći.

U Skandinaviji ima oko 300 doktora bh. porijekla. Naši uspješni iseljenici prošli su sve provjere u zemljama gdje žive, ljudi im tamo vjeruju, poštuju ih, ovima ovdje ne vjeruju.  

- Pitajte njih šta treba raditi. To je jedan most koji treba strpljivo graditi – poručuje Muratspahić.

Izet Muratspahić rođen je 1953. godine u Goraždu, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, magistrirao u Zagrebu, te doktorirao uoči rata u Sarajevu. Član je Švedskog društva pisaca udžbenika i predsjednik Društva pisaca, prevodilaca i bibliotekara u dijaspori, piše dnevni avaz.