Šta treba znati o kurbanu?

g

Molimo Allaha, dž.š., da primi naše kurbane i druge ibadete u odabranim danima Kurban bajrama.


Kurban se kolje za sebe i svoju porodicu

„Za cijelu porodicu Poslanik, s.a.v.s., je klao za kurban jednu ovcu.” (Hakim, sahih) „U vrijeme Poslanika, s.a.v.s., čovjek je klao jedan kurban za sebe i za svoje ukućane, pa su jeli i dijelili. Tako je bilo sve dok ljudi nisu postali onakvi kakvim ih danas vidiš.” (Tirmizi)

 Šta se kolje za kurban

I kod nas je praksa da se od sitne stoke kolje ovan ili ovca starosti godinu dana. Može i mlađe, ali ne ispod šest mjeseci, pod uslovom da svojom veličinom bude kao i ono od godinu. Goveče ne smije biti mlađe od dvije godine. Kod velikog kurbana udružuje se nekoliko osoba, maksimalno sedam, ali da svi imaju nijjet da kolju kurban. Ovan je bolji od ovce i od sedmine velikog kurbana, a krava ili deva od bika, odnosno devca. Kurban treba biti zdrav i bez vidljivih mahana.

 Vrijeme klanja kurbana

Kurbani se kolju nakon klanjanja bajram-namaza, prvi, drugi i treći dan bajrama do zalaska sunca. Mekruh je klati kurban noću. Muhammed, s.a.v.s. je rekao: „Ko zakolje kurban prije bajram-namaza, zaklao ga je za sebe (tj. neće mu se primiti kao kurban), a ko zakolje kurban poslije bajram-namaza, u potpunosti je izvršio vjerski obred i postupio po Sunnetu muslimana.” (Buharija i Muslim)

Postupak pri klanju

Prilikom klanja, kurban se sveže i po mogućnosti okrene prema  Kibli. Onaj ko kolje prouči: BISMILLAHI ALLAHU EKBER (U ime Allaha, Allah je najveći) i oštrim nožem prereže dvije glavne vratne žile, dušnik i jednjak. Ne smije se dirati kičmena moždana i guliti koža prije nego se tijelo umiri. Treba lijepo i humano postupati sa kurbanima kada se vode i pripremaju za klanje. Poslanik, s.a.v.s., je govorio: „Allah, dž.š., je naredio dobročinstvo prema svemu, zato kada ubijate ili koljete, radite to na lijep način. Neka onaj od vas koji to radi naoštri nož i olakša svojoj žrtvi.” (Muslim, Ebu Davud, Ibnu Madždže i Nesai)

Ko kolje kurban

Najbolje je da to učini vlasnik, kao što je to činio i Poslanik, s.a.v.s.: „Muhammed, s.a.v.s., je klao za kurban dva ovna koji su bili bijeli i rogati. Zaklao ih je lično, proučivši Bismillu i donijevši tekbir.” (Buharija i Muslim) „Poslanik, s.a.v.s., bi osobno klao kurbane (tj. svojom rukom).” (Ahmed, sahih)

Ko ne smije i ne može da kolje kurban dobro je da barem bude prisutan klanju svoga kurbana. Muhammed, s.a.v.s., poručuje svojoj kćerki Fatimi: „Budi prisutna kad se bude klao tvoj kurban, jer čim se rastavi prva kap krvi od tvog kurbana, Allah, dž.š., će ti oprostiti grijehe.”

Podjela mesa od kurbana

Kod nas je lijep običaj, a to je u skladu i sa šerijatom da se meso kurbana dijeli na tri dijela: trećina siromašnima, trećina rodbini, komšijama i prijateljima i trećina porodici. U Kur’anu je rečeno: „…Jedite od njih i nahranite onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; Tako smo ih potčinili da biste zahvalni bili.” (El-Hadždž, 36.)

Muhammed, s.a.v.s., je rekao: „Kada neko od vas zakolje kurban, neka dio kurbanskog mesa ostavi za svoje potrebe.” (Ahmed, sahih)

Klanje kurbana, podjela mesa od njih komšijama, siromašnima, humanitarnim ustanovama, vjerskim školama, rodbini i porodici je propis naše vjere i višestoljećna tradicija muslimana naših područja u dane Kurban bajrama. Nju treba čuvati i njegovati, kao i druge lijepe adete naše vjere i prenositi generacijama koje dolaze.

Molimo Allaha, dž.š., da primi naše kurbane i druge ibadete u odabranim danima Kurban bajrama.