U islamu, žena ima izuzetnu vrijednost i važnost.

v

Islam naglašava da su muškarci i žene jednaki pred Bogom, ali imaju različite uloge i odgovornosti u društvu.


U islamu, žena ima izuzetnu vrijednost i važnost.

Islam naglašava da su muškarci i žene jednaki pred Bogom, ali imaju različite uloge i odgovornosti u društvu.

Žene su u islamu poštovane kao majke, kćeri, sestre i supruge.

One imaju pravo na obrazovanje, rad, vlasništvo i učešće u javnom životu. Islam podstiče poštovanje, brigu i zaštitu žena, te ih podstiče da doprinose društvenom i ekonomskom napretku.

 

Također, islamski zakon propisuje prava ženama u braku, kao što su pravo na nasljedstvo, pravo na obrazovanje i pravo na rad.

U islamskoj tradiciji, mnoge žene su imale značajne uloge kao učiteljice, naučnice, vođe i filantropi.

U cjelini, žena u islamu se cijeni kao individua s vlastitim dostojanstvom i pravima koje treba poštovati i zaštititi.