Upozorenje za one koji idu na umru ili hadždž

.

Ako ideš na hadž ili umru, zapamti poruku ovog posta.

 

Uzvišeni Allah govoreći o statusu Mekkanskog harema kaže:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

“A onome ko u njemu naumi zastraniti zulum čineći, dat ćemo da patnje bolne kuša.” (El-Hadž, 25)

 

Ajet je kratak ali značenje je veliko. Ovdje se prijeti bolnom kaznom onome ko naumi da učini u Časnoj Mekki kakav grijeh.

 

Taj naum ima tri oblika:

 Onaj koji želi da učini grijeh u Mekki a nalazi se van Mekke, ali ima naum kad dođe u Mekku da uradi grijeh. Koliko je onih koji planiraju da otuđuju  kradu  imetak muslimana za vrijeme hadža. Dahhak, Allah mu se smilovao, rekao je: “Doista čovjek naumi grijeh počiniti u Mekki dok je još van nje, pa mu se upiše grijeh a još ga nije uradio.”

 Čovjek se nalazi u Mekki a naumi da učini grijeh kad se vrati kući, i ovo je oblik koji se nas možda može najviše ticati. Odemo na hadž ili umru, ali jedva čekamo kad se vratimo kući da se domognemo televizije, filmova, i svega nečeg drugog u čemu ima grijeha. Poput, neću biti pokrivena kad se vratim kući, skinut ću maramu, itd. Razmišlja o činjenju grijeha van Mekke dok je u Mekki. Ovo pokazuje koliko Allah hoće čista prsa kad se dođe u Hram Časni: kad ideš ka, dok si u, i kad se vraćaš iz Mekke moraš se, ne samo kloniti grijeha, nego ne smiješ ga ni pomisliti učiniti.

 I najteži oblik je kad čovjek naumi počiniti grijeh u Mekki pa ga tamo i počini.

Svaki hadžija/hadžinica i mu’temir/mu’temirka bi trebali o ovome da vode pažnju i da to ne smatraju nebitnim.

 

Foto:N-UM