Vrijednost sure “Ihlas”

v

Od Muaza b Enesa El Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, saws, rekao: “ Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.”

Kada je čuo ove riječi Omer, r.a., kojem je Džennet bio obećan jos za vrijeme Poslanikovog, saws, života, upitao je: “Hoćemo li povećavati broj svojih dvoraca u džennetu, o B0žiji Poslaniče?”, a Poslanik, saws, mu odobri riječima: “Allah ima puno više i ljepše od toga.” (hadis bilježi Ahmed).
“Ko prouči suru Ihlas (Kul huvallahu ehad), kao da je proučio trećinu Kur’ana.” (Ahmed)

Jedne večeri dok je se Poslanik Muhammed, saws, vraćao sa vojskom iz jednog ratnog pohoda dodje mu melek Džibril, a.s., i reče: “O Muhammede, klanjaj dženazu tom i tom čovjeku, on je preselio u Medini.” Poslaniku, saws, bi to čudno pa upita: “Zar mu muslimani u Medni nisu klanjali dženazu?” A melek Džibril odgovori: “Jesu, i njegovoj dženazi je prisustvovalo 70 hiljada meleka.”

“A šta je taj čovjek uradio pa mu se zbog toga iskazuje tolika počast?” – upita Poslanik, saws. “Taj čovjek je i ležeći i sjedeći i stojeći učio suru Ihlas, i razmišljao o njenom značenju” – odgovori Džibril, a.s.(n-um.com)