VRSTE NOVOTARIJA Fatić: Novotarije u vjerovanju su zabranjene i one vode u zabludu i propast

tbt
Kao što imamo brojne pohvaljene novìne tako isto imamo i, nažalost, brojne pokuđene i opasne novotarije

Piše: Almir Fatić, thebosniatimes.ba

Imam Izzuddin Abdusselam (u. 1262) bid'ate (novotarije) je podijelio na one koji su: vadžib (neophodne), haram (zabranjene), mendub (preporučene) i mubah (dozvoljene) (prema: Nevevi, Tehzibu l-esma’ ve l-lugat, 1/22). Drugi učenjaci, poput imama Šafija i imama Sujutija, novotarije dijele u dvije vrste: pokuđene i pohvaljene. Imam Šafi u tom smislu kaže: ”Dvije su vrste novìna/novotarija. Jedna je ona koja je oprečna Knjizi ili Sunnetu, eseru (tradiciji) ili idžmau – ta je novotarija zabluda. A druga novìna je ona koja je inovirala neko dobro i nije oprečna spomenutim izvorima – to je nepokuđena novotarija. A već je Omer za zajedničko klanjanje teravih-namaza tokom mjeseca ramazana kazao: ‘Divna je ovo novìna!’ – što znači da nije postojala ranije” (Sujuti, Odgovori, 6).

Napomenimo da ima islamskih učenjaka koji odbijaju navedene podjele bid'ata, odnosne Poslanikove, a.s., riječi: ”svaka novotarija zabluda” tumače u općem smislu, tj. u smislu da je novotarija sve ono što nema utemeljenja u Šeri'atu, a ono što ima utemeljenje u Šeri'atu, smatra se, samim time, dijelom vjere (dina), a ne bid'ata. Ipak, podjela bid'ata na pohvaljene i pokuđene je sasvim opravdana, utemeljena i prihvatljiva.

Pohvaljeni bid'ati

Ovdje bismo mogli nabrojati mnoštvo bid'ata (novìna) koji su pohvaljeni ili lijepi, tj. sve ono što se pojavilo kao novo (bid'a) nakon vremena Poslanika, a.s., a što se ne protivi Kur'anu i Sunnetu. Jednostavno, sâm razvoj života iziskivao je brojne novìne koje su neophodne i nužne, tj. vadžib (npr. nauka akaida kako bi se osporile tvrdnje ateista i inovatora), kao i one koje su mendub, mubah (npr. gradnja munara, medresa i drugih ustanova od općeg interesa), ali, isto tako, pojavili su se i bid'ati koji su mekruh ili haram. Evo nekoliko primjera pohvaljenih bid'ata:

    sakupljanje Kur'ana u Mushaf koje je predložio Omer b. el-Hattab prvome halifi Ebu Bekre iz straha da se on ne izgubi;
    okupljanje džemata radi klanjanja teravih-namaza;
    uvođenje drugoga ezana u vrijeme klanjanja džume namaza, koga je predložio halifa Osman b. Affan;
    dva rekjata nafile namaza pred pogubljenje koje je uveo Hubejb b. Adijj, r.a., kojeg su mušrici zarobili i pogubili;
    uvođenje minbera u džamiju, kojeg je inicirala jedna žena sahabijka čiji je sin bio stolar;
    obilježavanje rođendana Allahovoga Poslanika, a.s., koga je prvi uveo vladar Irbila (Irak) el-Muzaffer Kevkeberi b. Zejnuddin Ali b. Bektekin.

Pokuđeni bid'ati

Pokuđeni bid'ati su oni koji su oprečni Šeri'atu i njegovim intencijama. Dijele se na zabranjene (bid'a muharrema) i pokuđene (bid'a mekruha). Novotarije u vjerovanju su zabranjene i, kako veli imam Sujuti, one vode u zabludu i propast, dok se novotarije u djelovanju dijele na: novotarije koje su poznate kao novotarije – one mogu biti zabranjene ili pokuđene – te novotarije koje mnogi smatraju dobrim djelima pokornosti i ibadetima, a one to nisu (Odgovori, 11).

Da bi novotarija bila pokuđena, potrebna su, prema mišljenju šejha Jusufa el-Karadavija, dva uvjeta: a) da se radi o novotariji koja se isključivo tiče vjere; stvari koje su tiču adeta ili običaja ne spadaju u novotarije i b) da novotarija nema utemeljenje u Šeri'atu, jer ako ga ima, onda ona nije novotarija (Es-Sunne ve l-bid'a, 19).

Kao što imamo brojne pohavljene novìne tako isto imamo i, nažalost, brojne pokuđene i opasne novotarije. Navodimo samo nekoliko takvih novotarija:

    hazreti Aiša je kazala: ”Prvi bid'at koji se pojavio nakon Vjerovjesnika, a.s., je sitost”;

    kažu da je prva novotarija koja je uvedena u islam bila prestanak ranog odlaska u džamiju;
    nipodaštavanje autoriteta i uporno istrajavanje na podjelama među muslimanima;
    mi smatramo da su najopasnije novotarije one koje se tiču vjerovanja, a pod time mislimo na odstupanje od principa vjerovanja ehl-i sunneta ve l-džema’ata. Inovacije, odn. najopasnije novotarije u domenu vjerovanja uvele su sljedeće zalutale sekte: rafidije, džehmije, haridžije, kaderije, murdžije, mu'tezilije, kadijanije, ahmedije…

Izvor: