USK: Povećan broj žrtava rodno zasnovanog nasilja

asd
Zabrinjavajući podaci o slučajevima rodno zasnovanog nasilja prezentovani su na današnjem sastanku Koordinacionog tima za praćenje realizacije Protokola o postupanju nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici za područje Unsko-sanskog kantona

U Bihaću je danas održan sastanak Koordinacionog tima za praćenje realizacije Protokola o postupanju nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici za područje Unsko-sanskog kantona u čijem radu su učestvovali i predstavnici svih centara za socijalni rad gradova i općina Kantona.

Ovom prilikom razgovaralo se o implementaciji prošle godine revidiranog Protokola i primjeni svih instrumenata i mehanizama koji su njegov sastavni dio.  

Sastanci Koordinacionog tima za praćenje realizacije Protokola o postupanju nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici u Unsko-sanskom kantonu organiziraju se periodično, a već treći ciklus zaredom održavaju ih uz financijsku podršku „ UN Woman“ organizacije, Ureda u Sarajevu u okviru projekta koji ima za cilj jačanje kapaciteta pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Njihov broj, na žalost, je u porastu ... U Sigurnoj kući je u prvih šest mjeseci ove godine boravilo sedamdeset žrtava nasilja od čega 13 maloljetnika bez pratnje. Samo u Cazinu registrirano je 29 slučajeva nasilja u porodici.