DOPING REZULTATI ŠOKIRALI SVIJET: Atletičari koji ne koriste 'hemiju' bolji u čak šest disciplina od 'ONIH POD DOZOM"

Samo na Espresu pročitajte rezultate istraživanja sprovedenog od strane dva srpska stručnjaka Ova analiza je pokrila 29,544 rezultata koje su postigla 354 ruska atletičara na 4,691 različitom događaju, a u periodu od 1993. do 2019. godine. Istraživanje su uradili Jovana Subić i Dimitrije Čurčić, članovi RunRepeat istraživačkog tima. Zbog kontraverze koja je u jeku već neko vrijeme a tiče se dopinga na Olimpijskim igrama, sa posebnim fokusom na ruske atletičare, odlučili smo da pustimo brojeve da ispričaju priču. Fokusirali smo se samo na atletiku (track and field) i analizirali rezultate ruskih atletičara koji su se u periodu od 1993. do 2019. godine takmičili na Letnjim Olimpijskim igrama.

Glavni zaključci

Diskvalifikovani rezultati suspendovanih atletičara su bolji od njihovih regularnih rezultata u svim disciplinama koje smo analizirali,

Rezultati suspendovanih atletičara nisu bolji od rezultata čistih atletičara u svim analiziranim disciplinama,

800 metara je jedina disciplina gdje su čisti atletičari ostvarili bolje rezultate od suspendovanih i u ženskoj kategoriji (0.6% bolji rezultati) i u muškoj kategoriji (12.4% bolji rezultati)

Najveće razlike između suspendovanih i čistih atletičara, u korist suspendovanih, vidimo u slijedećim disciplinama: Bacanje kladiva, žene (7.0%), Heptatlon, žene (6.7%), Bacanje diska, muškarci (6.3%),

U disciplini Bacanje koplja, žene, čisti atletičari imaju bolje rezultate od suspendovanih za 1.5m ili 2.6%, dok su diskvalifikovani rezultati suspendovanih atletičara 5.7m ili 9.8% bolji od njihovih regularnih rezultata.

Svi prikazani rezultati su statistički značajni. Statistički dio istraživanja je uradila Vania Nikolova, PhD, Head of Data Analysis u RunRepeat timu.

Dva glavna fokusa istraživanja:

Poređenje rezultata atletičara koji nikada nisu bili pozitivni na doping testovima (čisti atletičari) sa rezultata atletičara koji su bilo kad u karijeri bili pozitivni na doping testovima (suspendovani atletičari)

Kako se rezultati suspendovanih atletičara dok su bili u diskvalifikacionom periodu (diskvalifikovani rezultati) porede sa rezultatima kada su ti atletičari bili negativni na doping testovima (regularni rezultati).

Za prvu tačku analizirani su rezultati postignuti na svih 10 kategorija takmičenja (OW, DF, GW, GL, A, B, C, D, E, F), dok su za drugu tačku uzeti u obzir rezultati sa prvih 7 kategorija takmičenja.

Ovdje su poređeni prosečni rezultati čistih i suspendovanih atletičara, a razlika je prikazana u procentima.

Čisti atletičari su imali bolje rezultate od suspendovanih atletičara u 6 od 24 discipline, i to u 3 track i 3 field discipline. Najveća razlika između ovih atletičara je uočena u disciplini 800 metara, muškarci, gde su čisti atletičari ostvarili čak 12.4% bolje rezultate od suspendovanih. Ova disciplina je takođe jedina gde su čisti atletičari i u ženskoj i u muškoj kategoriji ostvarili bolje rezultate od suspendovanih.

Poređenje atletičara u ženskoj i muškoj kategoriji


U toku olimpijskih ciklusa vezanih za London i Rio zabeležen je najveći udeo diskvalifikovanih rezultata, sa rekordom od 15% u 2013. godini. Ni jedan drugi olimpijski ciklus nije zabilježio udio diskvalifikovanih rezultata veći od 10%.

Izračunati su prosječni rezultati i prikazana je razlika između diskvalifikovanih i regularnih rezultata za sve discipline.

Diskvalifikovani rezultati suspendovanih atletičara su bolji od njihovih regularnih rezultata u svih 13 disciplina.

Rezultati za koje su atletičari uložili žalbu, i za koje se u toku pisanja ovog istraživanja čekala odluka od strane Arbitražnog suda za sport, smatrani su diskvalifikovanim.

Izvor: