0 comments
07 May

Nakon punih 37 godina profesionalnog i savjesnog rada, poznata sanska babica, Gospe Hasanbegović, otišla je prošle godine u zasluženu mirovinu.

S pravom se kaže kako je najsretniji trenutak u životu jedne žene onaj kada postane majka, a Hasanbegovićeva ga je mnogo puta podijelila sa sretnim majkama.

Nakon punih 37 godina profesionalnog i savjesnog rada, poznata sanska babica, Gospe Hasanbegović, otišla je prošle godine u zasluženu mirovinu.

S pravom se kaže kako je najsretniji trenutak u životu jedne žene onaj kada postane majka, a Hasanbegovićeva ga je mnogo puta podijelila sa sretnim majkama.

Back to top