0 comments
19 May

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.” Bihać, a na osnovu ukazane potrebe DOO “Č.J.” Bihać, dana 19.05.2017. godine raspisuje slijedeći:

 

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.” Bihać, a na osnovu ukazane potrebe DOO “Č.J.” Bihać, dana 19.05.2017. godine raspisuje slijedeći:

 

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Back to top