0 comments
08 Jun

Lokalne vlasti u Sanskom Mostu realiziraće u narednom periodu projekat sanacije gradske deponije koja je smještena na lokaciji Sanska brda, na uzvišenju neposredno iznad gradskog područja.

Projekat je izradio Institut za građevinarstvo iz Banjaluke, i on je prezentiran na javnoj raspravi koja je održana u Sanskom Mostu.

Lokalne vlasti u Sanskom Mostu realiziraće u narednom periodu projekat sanacije gradske deponije koja je smještena na lokaciji Sanska brda, na uzvišenju neposredno iznad gradskog područja.

Projekat je izradio Institut za građevinarstvo iz Banjaluke, i on je prezentiran na javnoj raspravi koja je održana u Sanskom Mostu.

Back to top