Posted by: Armin Lojić
0 comments
30 Jul

Fotografija uslikana neposredno prije pogubljenja Lepe Radić.

U Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, februara 1943, Lepa Radić bila je zadužena za prenos ranjenika i organizaciju zbijega u Grmeču. Partizane je napala njemačka 7. SS divizija „Princ Eugen“, оpkolivši ih. Lepa je tada zarobljena.

Fotografija uslikana neposredno prije pogubljenja Lepe Radić.

U Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, februara 1943, Lepa Radić bila je zadužena za prenos ranjenika i organizaciju zbijega u Grmeču. Partizane je napala njemačka 7. SS divizija „Princ Eugen“, оpkolivši ih. Lepa je tada zarobljena.

0 comments
03 Apr

U mjestima Jasenica, Luška Palanka i Benkovac života skoro da više nema. Kroz napuštene kuće svira vjetar, a na livade ne svraćaju ni životinje.

Put koji iz Bosanske Krupe vodi u Sanski Most jedan je od onih kojima ne prolazi mnogo auta i koji nisu ozbiljnije rekonstruisani decenijama. Planina Grmeč je još prošarana snijegom, a bura koja puše savija drveće koje se nalazi duž ceste. Pokoja napuštena kuća u daljini i poneko stado ovaca na obroncima.

U mjestima Jasenica, Luška Palanka i Benkovac života skoro da više nema. Kroz napuštene kuće svira vjetar, a na livade ne svraćaju ni životinje.

Put koji iz Bosanske Krupe vodi u Sanski Most jedan je od onih kojima ne prolazi mnogo auta i koji nisu ozbiljnije rekonstruisani decenijama. Planina Grmeč je još prošarana snijegom, a bura koja puše savija drveće koje se nalazi duž ceste. Pokoja napuštena kuća u daljini i poneko stado ovaca na obroncima.

Back to top