0 comments
23 May

"Prije 25 godina u našem gradu ubijeno je 102 djece. Ubijeni su jer je njihovo postojanje stajalo na putu ideolozima razdvajanja naroda i etnički čiste države u kojoj nije bilo mjesta za one koji nisu Srbi", poručuju aktivisti i aktivistkinje Inicijative "Jer me se tiče" iz Prijedora.

To su činjenice, kao što je činjenica da gradske vlasti danas ne dozvoljavaju porodicama ubijene djece podizanje spomenika u gradskom centru toj djeci u počast.

"Prije 25 godina u našem gradu ubijeno je 102 djece. Ubijeni su jer je njihovo postojanje stajalo na putu ideolozima razdvajanja naroda i etnički čiste države u kojoj nije bilo mjesta za one koji nisu Srbi", poručuju aktivisti i aktivistkinje Inicijative "Jer me se tiče" iz Prijedora.

To su činjenice, kao što je činjenica da gradske vlasti danas ne dozvoljavaju porodicama ubijene djece podizanje spomenika u gradskom centru toj djeci u počast.

Back to top