0 comments
13 May

Čitavo naselje u Tarčinu pored Sarajeva, a koje čine 33 porodice sa 138 članova, hrani se u javnoj kuhinji.

Bosna i Hercegovina je, uprkos optimističnim izjavama političara, jedna od najsiromašnijih zemalja jugoistočne Evrope. Biroi za zapošljavanje su prepuni, a veliki dio "sretnih da rade" zarađuju minimalac, pa čak i manje od toga, kad svojim poslodavcima "vrate" dio novca.

Čitavo naselje u Tarčinu pored Sarajeva, a koje čine 33 porodice sa 138 članova, hrani se u javnoj kuhinji.

Bosna i Hercegovina je, uprkos optimističnim izjavama političara, jedna od najsiromašnijih zemalja jugoistočne Evrope. Biroi za zapošljavanje su prepuni, a veliki dio "sretnih da rade" zarađuju minimalac, pa čak i manje od toga, kad svojim poslodavcima "vrate" dio novca.

0 comments
17 Jan
Jedini problem je vikendom, kada se dijeli suha hrana, jer se tada naručuje tačan broj konzerviranih obroka. U javnim kuhinjama svaki dan raste broj korisnika. Najteže je što je sve veći broj mladih koji mole za obrok. Narodna kuhinja Stari Grad godinama spremno dočekuje sve situacije, vremenske neprilike i nesreće. Zilha Šeta, upraviteljica Narodne kuhinje Stari Grad, kaže da svima nastoje dati obrok.

Promrzli

- Sigurna sam da uz kuhinje koje djeluju u KS-u nijedna osoba ne bi trebala biti gladna.
Jedini problem je vikendom, kada se dijeli suha hrana, jer se tada naručuje tačan broj konzerviranih obroka. U javnim kuhinjama svaki dan raste broj korisnika. Najteže je što je sve veći broj mladih koji mole za obrok. Narodna kuhinja Stari Grad godinama spremno dočekuje sve situacije, vremenske neprilike i nesreće. Zilha Šeta, upraviteljica Narodne kuhinje Stari Grad, kaže da svima nastoje dati obrok.

Promrzli

- Sigurna sam da uz kuhinje koje djeluju u KS-u nijedna osoba ne bi trebala biti gladna.
Back to top