Posted by: Minela Smajić
0 comments
21 Dec

Iako svi zakoni u BiH moraju biti usvojeni u identičnoj verziji na sva tri zvanična jezika, to se nije desilo u Parlamentu BiH kod nedavnog usvajanja seta zakona o akcizama koji je vrijedan više stotina miliona KM, budući da će nakon usvajanja ovog zakona cijena goriva u BiH skočiti za skoro 20 feninga.
 
Set zakona praktično je usvojen u jednoj verziji na bosanskom i hrvatskom jeziku, a u drugoj verziji na srpskom jeziku, i to upravo na mjestima na kojima se definišu računi na koje će milionski novac biti uplaćivan, što su greške bez presedana.

Iako svi zakoni u BiH moraju biti usvojeni u identičnoj verziji na sva tri zvanična jezika, to se nije desilo u Parlamentu BiH kod nedavnog usvajanja seta zakona o akcizama koji je vrijedan više stotina miliona KM, budući da će nakon usvajanja ovog zakona cijena goriva u BiH skočiti za skoro 20 feninga.
 
Set zakona praktično je usvojen u jednoj verziji na bosanskom i hrvatskom jeziku, a u drugoj verziji na srpskom jeziku, i to upravo na mjestima na kojima se definišu računi na koje će milionski novac biti uplaćivan, što su greške bez presedana.

Posted by: Haris Mamić
0 comments
27 Nov

Danas je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH) predstavila inicijativu za izmjenu 24 zakona koja regulišu osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Danas je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP BiH) predstavila inicijativu za izmjenu 24 zakona koja regulišu osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Posted by: Mirela
0 comments
10 Oct

zvođenje nastave isključivo na jednom od tri službena jezika nije u skladu s principima jednakosti svih jezika konstitutivnih naroda, navode iz OSCE misije u BiH, povodom posljednje instrukcije Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo da se nastava u školama izvodi samo na jednom od tri zvanična jezika u BiH.

zvođenje nastave isključivo na jednom od tri službena jezika nije u skladu s principima jednakosti svih jezika konstitutivnih naroda, navode iz OSCE misije u BiH, povodom posljednje instrukcije Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo da se nastava u školama izvodi samo na jednom od tri zvanična jezika u BiH.

Posted by: Mirela
0 comments
10 Oct

Vijeće roditelja Kantona Sarajevo oglasilo se povodom dopisa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, dostavljenog svim školama u Kantonu Sarajevo, u kojem je sadržana instrukcija po kojoj upotreba termina BHS jezik u školama KS više ne važi.

Vijeće roditelja Kantona Sarajevo oglasilo se povodom dopisa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, dostavljenog svim školama u Kantonu Sarajevo, u kojem je sadržana instrukcija po kojoj upotreba termina BHS jezik u školama KS više ne važi.

Posted by: Mirela
0 comments
09 Oct

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS zatražilo je od svih osnovnih škola da među roditeljima provedu anketu u kojoj će se izjasniti koji zvanični jezik će djeca u školama upotrebljavati.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS zatražilo je od svih osnovnih škola da među roditeljima provedu anketu u kojoj će se izjasniti koji zvanični jezik će djeca u školama upotrebljavati.

Posted by: Ajla Abdic
0 comments
07 Aug

Knjiga “Zašto je zabranjen bosanski jezik” mladog autora Miše Ešića iz Tuzle i zbirka pjesama “Brehtova opomena” pjesnika, novinara i publiciste Jusufa Trbića iz Bijeljine, koje je objavila Izdavačka kuća “Bosanska riječ” u Tuzli, predstavljene su u okviru trinaestih Ljetnjih večeri u Janji.

Knjiga “Zašto je zabranjen bosanski jezik” mladog autora Miše Ešića iz Tuzle i zbirka pjesama “Brehtova opomena” pjesnika, novinara i publiciste Jusufa Trbića iz Bijeljine, koje je objavila Izdavačka kuća “Bosanska riječ” u Tuzli, predstavljene su u okviru trinaestih Ljetnjih večeri u Janji.

0 comments
13 Apr

Oko 17 miliona ljudi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori govori varijacijama jezika koji se nekad zvao srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski.

Zvanično, jezik koji je nekad ujedinjavao Jugoslaviju, baš kao i ta zemlja, više ne postoji. Sad postoje četiri jezika: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski.

Oko 17 miliona ljudi u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori govori varijacijama jezika koji se nekad zvao srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski.

Zvanično, jezik koji je nekad ujedinjavao Jugoslaviju, baš kao i ta zemlja, više ne postoji. Sad postoje četiri jezika: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski.

Back to top