0 comments
10 Jun

Vijeće roditelja KS uputilo je ministru obrazovanja Elviru Kazazoviću Inicijativu za utvrđivanje jedinstvenog načina izbora drugog stranog jezika u osnovnim školama KS.

Vijeće roditelja KS uputilo je ministru obrazovanja Elviru Kazazoviću Inicijativu za utvrđivanje jedinstvenog načina izbora drugog stranog jezika u osnovnim školama KS.

Back to top