0 comments
11 May

Državno tužilaštvo zatražilo je u žalbi od Apelacionog vijeće da Mehmedu Tutmiću izrekne strožiju kaznu zbog boravka u Siriji gdje se borio u jedinicama Islamske države, dok je Odbrana zahtjevala da se prvostepena presuda preinači ili da se Tutmiću izrekne najblaža moguća kazna, prenosi Birn.

U obrazlaganju žalbe, tužilac Dubravko Čampara je istakao kako smatra da prvostepeno Vijeće nije dovoljno cijenilo otežavajuće okolnosti, te da je kazna trebala biti strožija od četiri godine zatvora.

Državno tužilaštvo zatražilo je u žalbi od Apelacionog vijeće da Mehmedu Tutmiću izrekne strožiju kaznu zbog boravka u Siriji gdje se borio u jedinicama Islamske države, dok je Odbrana zahtjevala da se prvostepena presuda preinači ili da se Tutmiću izrekne najblaža moguća kazna, prenosi Birn.

U obrazlaganju žalbe, tužilac Dubravko Čampara je istakao kako smatra da prvostepeno Vijeće nije dovoljno cijenilo otežavajuće okolnosti, te da je kazna trebala biti strožija od četiri godine zatvora.

Back to top