0 comments
27 Apr

Kandidate za Ambasadora aktivizma biraju koordinatori Fondacije SHL, vođeni idejom da Ambasador treba biti osoba koja svojim angažmanom uistinu može služiti kao primjer mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Svojim radom i angažmanom, ne samo u aktivnostima Fondacije SHL, nego i u svojoj lokalnoj zajednici, Muhadžić Merjem se istaknula među ostalim osobama sa kojima radi Schuler Helfen Leben fondacija.

Kandidate za Ambasadora aktivizma biraju koordinatori Fondacije SHL, vođeni idejom da Ambasador treba biti osoba koja svojim angažmanom uistinu može služiti kao primjer mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Svojim radom i angažmanom, ne samo u aktivnostima Fondacije SHL, nego i u svojoj lokalnoj zajednici, Muhadžić Merjem se istaknula među ostalim osobama sa kojima radi Schuler Helfen Leben fondacija.

Back to top