0 comments
26 Apr

Porodica Đogić u Maljevcu već dugi niz godina bavi se poljoprivredom i od toga živi svih sedam duša, did Muhamed i majka Mevlida, Muhamed i Mirsada sa sinom Kenanom i kćerkom Kenanom te Muhamedov brat Hasan.

Porodica Đogić u Maljevcu već dugi niz godina bavi se poljoprivredom i od toga živi svih sedam duša, did Muhamed i majka Mevlida, Muhamed i Mirsada sa sinom Kenanom i kćerkom Kenanom te Muhamedov brat Hasan.

Back to top