0 comments
30 May

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH čiji je cilj izjednačavanje koeficijenata za policijske službenike sa srednjom stručnom spremom sa koeficijentima drugih zaposlenih u institucijama BiH sa ovom razinom obrazovanja.

U raspravi izaslanici su zatražili od Vijeća ministara BiH da doradi ovaj prijedlog te jasno navede na koji način će se iznaći sredstva za njegovu implementaciju, piše Dnevni list.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH čiji je cilj izjednačavanje koeficijenata za policijske službenike sa srednjom stručnom spremom sa koeficijentima drugih zaposlenih u institucijama BiH sa ovom razinom obrazovanja.

U raspravi izaslanici su zatražili od Vijeća ministara BiH da doradi ovaj prijedlog te jasno navede na koji način će se iznaći sredstva za njegovu implementaciju, piše Dnevni list.

Back to top