Posted by: Armin Lojić
0 comments
18 Aug

Stanje u poljoprivredi u Federaciji BiH izazvano sušama i vrućinama je katastrofalno zbog čega će doći do smanjenja proizvodnje te zatvaranja brojnih gazdinstava, upozoravaju proizvođači, javlja Anadolu Agency (AA).

Stanje u poljoprivredi u Federaciji BiH izazvano sušama i vrućinama je katastrofalno zbog čega će doći do smanjenja proizvodnje te zatvaranja brojnih gazdinstava, upozoravaju proizvođači, javlja Anadolu Agency (AA).

Posted by: Armin Lojić
0 comments
04 Aug

Katanac na farme će biti ako budu povećane takse na izvoz mlijeka, poručuju mljekari. A već su u teškoj situaciji. Suša je napravila velike probleme, jer se prihod od mlijeka sve više smanjuje.

Od 30 grla živi Senad Smajić sa suprugom i bratom jer rade na maloj porodičnoj farmi gdje 24 sata moraju biti aktivni oko stoke. Suša je donijela probleme.

Katanac na farme će biti ako budu povećane takse na izvoz mlijeka, poručuju mljekari. A već su u teškoj situaciji. Suša je napravila velike probleme, jer se prihod od mlijeka sve više smanjuje.

Od 30 grla živi Senad Smajić sa suprugom i bratom jer rade na maloj porodičnoj farmi gdje 24 sata moraju biti aktivni oko stoke. Suša je donijela probleme.

0 comments
19 Jan
Svi poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju novčanu podršku za mliječnagrla koja su u sistemu otkupa mlijeka dužni su do 31.01.2017.godine unadležnoj gradskoj Službi prijaviti početak proizvodnje na propisanomobrazcu.Svi oni koji ne prijave početak proizvodnje do propisanog roka neće moćiostvariti prava na novčanu podršku u poljoprivredi iz Budžeta FederacijeBosne i Hercegovine.(Izvor: Kabinet Gradonačelnika)
Svi poljoprivredni proizvođači koji ostvaruju novčanu podršku za mliječnagrla koja su u sistemu otkupa mlijeka dužni su do 31.01.2017.godine unadležnoj gradskoj Službi prijaviti početak proizvodnje na propisanomobrazcu.Svi oni koji ne prijave početak proizvodnje do propisanog roka neće moćiostvariti prava na novčanu podršku u poljoprivredi iz Budžeta FederacijeBosne i Hercegovine.(Izvor: Kabinet Gradonačelnika)
Back to top