Posted by: Azra Dž.
0 comments
15 Oct

Imam Hasan el-Bena, svojevremeno je ispričao dirljivu priču o istinskom islamskom bratstvu koju želimo podijeliti sa vama. Naime, Hasan el-Bena ispričao je: ”Ušao sam kod brata Seida Ebu Su'uda, koji se bavio prodajom starih stvari i kod njega sam zatekao brata Mustafu Jusufa koji je upravo htio kupiti bocu za parfeme. Kupac je želio platiti bocu deset groša (kirševa), ali je prodavac odbijao da uzme više od osam groša, i nijedan od njih nije želio popustiti.

Imam Hasan el-Bena, svojevremeno je ispričao dirljivu priču o istinskom islamskom bratstvu koju želimo podijeliti sa vama. Naime, Hasan el-Bena ispričao je: ”Ušao sam kod brata Seida Ebu Su'uda, koji se bavio prodajom starih stvari i kod njega sam zatekao brata Mustafu Jusufa koji je upravo htio kupiti bocu za parfeme. Kupac je želio platiti bocu deset groša (kirševa), ali je prodavac odbijao da uzme više od osam groša, i nijedan od njih nije želio popustiti.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
14 Oct

Od uputa koje nam je donio Allahov Poslanik, s.a.v.s., jesu i načini kako se zahvaljivati Uzvišenom Allahu, ali i kako moliti od Njega.

U ovom kratkom videu govorimo o dovi koju je Poslanik, s.a.v.s., najčešće učio a koja se spominje i u Kur'anu i u Sunnetu, te o njenom kratkom značenju….

(Izvor NUN production)

Od uputa koje nam je donio Allahov Poslanik, s.a.v.s., jesu i načini kako se zahvaljivati Uzvišenom Allahu, ali i kako moliti od Njega.

U ovom kratkom videu govorimo o dovi koju je Poslanik, s.a.v.s., najčešće učio a koja se spominje i u Kur'anu i u Sunnetu, te o njenom kratkom značenju….

(Izvor NUN production)

Posted by: Azra Dž.
0 comments
12 Oct

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Naučite Kur'an, učite ga i podučavajte druge Kur'anu.“ (Tirmizi)

Prvi korak u učenju Kur'ana jeste naučiti kur'ansko pismo. Prenosi se da je Osman, r.a., kazao: „Najgori dan u mom životu je dan kada ne pogledam u Kur'an.“

A neki prethodnici su kazali da glasno učenje Kur'ana otklanja tamu iz kuća u kojima se uči.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Naučite Kur'an, učite ga i podučavajte druge Kur'anu.“ (Tirmizi)

Prvi korak u učenju Kur'ana jeste naučiti kur'ansko pismo. Prenosi se da je Osman, r.a., kazao: „Najgori dan u mom životu je dan kada ne pogledam u Kur'an.“

A neki prethodnici su kazali da glasno učenje Kur'ana otklanja tamu iz kuća u kojima se uči.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
11 Oct

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice, jer će vam to koristiti.

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice, jer će vam to koristiti.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
10 Oct

Hafiz Sulejman Bugari, dugogodišnji bh. imam, neposredan i živ u govoru, otvara pitanja i probleme na mekan i svima prijemčiv način, a vijest da će negdje gostovati, bez obzira gdje, daleko odjekne.

'Vjerniku je obaveza da poštuje svakog čovjeka, pa i onog ko udara na njegovu čast', kaže hafiz Sulejman Bugari.

Hafiz Sulejman Bugari, dugogodišnji bh. imam, neposredan i živ u govoru, otvara pitanja i probleme na mekan i svima prijemčiv način, a vijest da će negdje gostovati, bez obzira gdje, daleko odjekne.

'Vjerniku je obaveza da poštuje svakog čovjeka, pa i onog ko udara na njegovu čast', kaže hafiz Sulejman Bugari.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
08 Oct

Uzvišeni Allah kao treću odliku vjernika koji će zaslužiti Džennet spominje: “Ostavljaju ono što ih se ne tiče.”

Znači, napuštaju sve one stvari koje im ne donose niti ovosvjetsku niti onosvjetsku korist. To su oni koji su spašeni.

Božiji Poslanik, a.s., je to izrazio riječju “malajani” i kazao “Napuštanje onoga što te se ne tiče je od ljepote vjere.” (Tirmizi, Ibn Madže)

Tim riječima je savjetovao vjernike da se drže daleko od beskorisnih stvari.

Uzvišeni Allah kao treću odliku vjernika koji će zaslužiti Džennet spominje: “Ostavljaju ono što ih se ne tiče.”

Znači, napuštaju sve one stvari koje im ne donose niti ovosvjetsku niti onosvjetsku korist. To su oni koji su spašeni.

Božiji Poslanik, a.s., je to izrazio riječju “malajani” i kazao “Napuštanje onoga što te se ne tiče je od ljepote vjere.” (Tirmizi, Ibn Madže)

Tim riječima je savjetovao vjernike da se drže daleko od beskorisnih stvari.

Posted by: Mirela
0 comments
06 Oct

Islam je državno najpriznatija religija jer većina kršćanskih nacija podržava vjeru neslužbeno, pokazalo je istraživanje PEW centra iz Washingtona.

Islam je državno najpriznatija religija jer većina kršćanskih nacija podržava vjeru neslužbeno, pokazalo je istraživanje PEW centra iz Washingtona.

Back to top