Posted by: Mirela
0 comments
06 Sep

Sigurnost u prometu i održivi razvoj cestovnog prometa bili su glavna tema današnjeg sastanka ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juska i rezidentne koordinatorice UN i rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu.

Ministar Jusko je upoznao rezidentnu koordinatoricu UN i UNDP-a o trenutnim aktivnostima koje Ministarstvo preduzima kada je riječ o daljem razvoju cestovnog prometa u BiH, sa posebnim osvrtom na njegovu sigurnost.

Sigurnost u prometu i održivi razvoj cestovnog prometa bili su glavna tema današnjeg sastanka ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismira Juska i rezidentne koordinatorice UN i rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu.

Ministar Jusko je upoznao rezidentnu koordinatoricu UN i UNDP-a o trenutnim aktivnostima koje Ministarstvo preduzima kada je riječ o daljem razvoju cestovnog prometa u BiH, sa posebnim osvrtom na njegovu sigurnost.

0 comments
02 Jun
 Grantovi za 19 bh.
 Grantovi za 19 bh.
Back to top