0 comments
17 Apr

Naselje Vrkašic je prvo prigradsko naselje udaljeno samo četiri kilometara od centra grada i trenutno je naseljeno sa približno 600 stanovnika.

Najveći problem mještana ovog naselja je taj što put koji prolazi kroz naselje nije asfaltiran, a trenutno stanje puta je takvo da su rupe na cesti tolike da automobil može “nestati” u njima. Prašina koju automobili podižu prilikom prolaska makadamom uništava sve živo tako da niti cvijeće, niti voće, a ni povrće ne može rasti u dvorištima pored puta.

Naselje Vrkašic je prvo prigradsko naselje udaljeno samo četiri kilometara od centra grada i trenutno je naseljeno sa približno 600 stanovnika.

Najveći problem mještana ovog naselja je taj što put koji prolazi kroz naselje nije asfaltiran, a trenutno stanje puta je takvo da su rupe na cesti tolike da automobil može “nestati” u njima. Prašina koju automobili podižu prilikom prolaska makadamom uništava sve živo tako da niti cvijeće, niti voće, a ni povrće ne može rasti u dvorištima pored puta.

Back to top