Bh. istraživači na putu da izoluju gen virusa COVID-19 koji kruži našom zemljom

sfkduhsdkfh
Dobili smo do sada oko 40 uzoraka od raznih oboljelih, iz raznih faza epidemije, što je za naše istraživanje vrlo respektabilan broj, rekla Hukić

Prema informacijama do kojih je došao „Dnevni avaz“, tim domaćih stručnjaka – istraživača, koji čine najpoznatiji mikrobiolozi, inžinjeri molekularne biologije, veterinari i drugi, ovih dana intezivno rade na prikupljanju uzoraka virusa koji su ušli u BiH, kako bi ih sekvencirali i uporedili s virusima iz drugih zemalja, a pripadaju banci virusa COVID-19.

Naime, prema riječima akademkinje  prof. dr. Mirsade Hukić, jedne od članica ovog tima, do sada je u svijetu izolovano i izanalizirano oko 17.000 raznih tipova ovog virusa, koji su po svojim karakteristikama podIjeljeni u četiri grupe, od kojih su  mnogi specifični za određena geografska područja u svijetu.  

- Ovo istraživanje je veoma značajno da znamo da li našom zemljom kruži jedan tip virusa ili je više različitih virusa, s obzirom na to da su mnogi obolijevali od virusa COVID-19 gdje je prenosilac zaraze došao sa strane. Već smo prikupili uzorke i nadam se da ćemo vrlo brzo završiti prvi dio posla, nakon čega ćemo uzeti i klasične  epidemiološke podatke, uporediti molekularnu i klasičnu epidemiologiju što će biti put  da otkrijemo odakle su nam virusi došli, kako su se kretali po BiH, ko ih je prenosio, koji su rizici za prenos virusa, kako se to može u budućnosti sprečavati...- rekla nam je Hukić

Napomenula da je će rezultate svog istraživanja ponuditi Svjetskoj banci virusa, a sve da bi se na bazi tih karakteristika virusa mogla planirati i izrada vakcina, jer vakcine za razne tipove ovog virusa neće biti iste.

Na ovom vrlo značajnom poslu, saznajemo, radi  tim samoorganiziranih istraživača čiji članovi, u vrijeme pandemije nisu htjeli da sjede skrštenih ruku, već su svoje stečeno znanje stavili u funkciju borbe protiv virusa korona. 

- Dobili smo do sada oko 40 uzoraka od raznih oboljelih, iz raznih faza epidemije, što je za naše istraživanje vrlo respektabilan broj. U ovom istraživanju značajnu podršku su nam dali mikrobiološki instituti u našoj zemlji čiji su šefovi bili izuzetno zainteresirani za ovo što radimo. Nemamo mogućnost izolovanja virusa, prosto što nemamo odgovarajuću biosigurnosnu laboratoriju, ali molekularnom metodom možemo izolovati gen ovog virusa, izanalizirati ga i uporediti sa svim drugim iz genske banke COVID virusa. To je način da saznamo mnogo šta o genu virusa koji je u našoj zemlji, da vidimo da li je mutirao, da li se,  naprimjer, kroz  dva mjeseca šta promjenio, da li je na početku epidemije isti kao i na kraju itd – navodi Hukić.