Bh. pasoš najradije mijenjamo za pasoše Austrije i Njemačke

.

Svake godine svjedočimo sve većem broju odlazaka stanovnika iz BiH u potrazi za boljim poslovnim prilikama i kvalitetnijim uslovima života. Neki od njih nikada se više ne odluče vratiti u svoju zemlju te pristupaju i odricanju od bh. državljanstva.

Ipak, u odnosu na ranije godine, primjetno je da se broj zahtjeva smanjio. Provjerili smo koliko se Bosanaca i Hercegovaca u prošloj godini odreklo državljanstva BiH, koja je procedura i koliko košta taj postupak.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH za Raport su kazali da se državljanstva odreklo 2.147 lica, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine.
Kakvi su trendovi

 

Prema podacima Ministarstva, trend porasta broja zahtjeva za odricanje od bh. državljanstva je bio u konstantnom rastu do 2023. godine.

 

Naime, od 1996. do 2000. godine broj zahtjeva se kretao od šest do 63, da bi u 2001. godini drastično prastao na 2.608 zahtjeva, a u 2002. godini na čak 8.346.

2003. godine državljanstva BiH se odrekao najveći broj građana – njih 9.128. Od tada do danas, broj zahtjeva za odricanje od bh. državljanstva se počeo smanjivati.

 

Zbog koje države se najviše odriču BiH?

Građani državljanstvo BiH najčešće mijenjaju sa državljanstvom Njemačke i Austrije, podaci su Ministarstva civilnih poslova.

Naša zemlja ima potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, te građani koji stiču državljanstvo tih država mogu zadržati i državljanstvo BiH, međutim, Ministarstvo nema podatke o broju građana koji imaju dvojno državljanstvo.

“U postupku odricanja od BH državljanstva stranke nisu dužne da kažu druge razloge osim činjenice da već posjeduju ili da im je zagarantovano sticanje državljanstva druge države. U neformalnim razgovorima najčešće navode kao razlog rješavanje radno-pravnog statusa, pravo na posjedovanje nekretnina, olakšano putovanje, olakšano studiranje u inostranstvu. Veći broj lica koja se odriču BH državljanstva je u potpunosti integrisan u sredinama u kojima žive u inostranstvu i najveći broj ih je druga generacija u inostranstvu, tj. nisu rođeni u BiH”, kazali su nam iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

 

Administrativna taksa za odricanje iznosi 800 KM, a za odricanje radi sticanja/posjedovanja državljanstva neke od država bivše Jugoslavije taksa iznosi 200 KM.

Procedura odricanja od bh. državljanstva

 

Lice koje se odriče od državljanstva BiH, daje izjavu o odricanju lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavnišvtima BiH – ambasade i konzulati (DKP) u inozemstvu.

Uz izjavu o odricanju obavezno se prilaže:

Dokaz o posjedovanju državljanstva druge države (uvjerenje o državljanstvu), ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija);
Prijava boravka ili prebivališta u inozemstvu ne starija od šest mjeseci