Bh. rijeke zagađene na samim izvorištima

SARAJEVO, BANJALUKA - Međunarodni dan rijeka, koji je juče obilježen u svijetu, većina bosanskohercegovačkih rijeka dočekala je zagađena već na samim izvorištima, što je posljedica potpuno nekontrolisane gradnje i odlaganja otpada.

Rekao je ovo Anes Podić iz Udruženja "Eko-akcija", koji ističe da, iako je BiH zemlja sa svega tri miliona stanovnika, njena priroda je izuzetno zagađena, uključujući i rijeke.

"Načini zagađivanja su razni, nažalost sve je raširenija pojava zagađenosti na samim izvorištima. U zadnje vrijeme imamo i pojavu opasnog otpada na mjestima gdje ga uopšte ne bi smjelo biti, što se na kraju odražava na kvalitet same vode u rijekama", kaže Podić i dodaje da nepokrivenost odvoženjem otpada takođe u velikoj mjeri ugrožava rijeke.

"Činjenica je da još trećina stanovništva u BiH nije pokrivena organizovanim odvoženjem otpada. Stanovnici htjeli to ili ne stvaraju divlje deponije, koje su obično na rubu rijeka, te nakon velikih kiša završe u njima, pa smo svjedoci gomile otpada u rijekama", rekao je Podić i naglasio da je teško reći koje su rijeke najzagađenije, a koje najčistije u BiH, jer monitoring jedva da postoji.

"Tamo gdje živi najviše ljudi tu su rijeke i najzagađenije, a to je vjerovatno sliv rijeke Bosne i Spreče, a najčistije su tamo gdje nije mnogo naseljeno. Od većih rijeka definitivno je među najčistijim Una, posebno u gornjem toku, jer se nalazi pod nacionalnim parkom, gdje su stvari donekle pod kontrolom", rekao je Podić.

Međutim, on kaže da čak i na Uni, osim u jednom dijelu kod Bihaća, skoro sva kanalizacija naseljenih mjesta završava upravo u toj rijeci. Kako bi se unaprijedila zaštita rijeka, Podić ističe da je potrebno doslovno primjenjivati zakone, jer, kako on kaže, oni nisu loši, ali je loša njihova primjena koja je skoro pa nepostojeća.

U Koaliciji za zaštitu rijeka BiH kažu da izgradnjom velikog broja hidroelektrana na rijekama postoji opasnost da ostanemo bez najvećih prirodnih vrijednosti.

Izvor: