BiH preuzima prihvatne centre u Bihaću

Služba za poslove sa strancima BiH preuzet će dva privremena prihvatna centra za smještaj migranata u Bihaću, bivšu tvornicu Bira i bivši đački dom Borići, nezvanično saznaje Oslobođenje.

Kao što je poznato, Vijeće ministara BiH je prije nešto više od dva mjeseca, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo odluku o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, uključujući i dva pomenuta centra u Bihaću, prenosi Oslobodjenje.

Prema odluci Vijeća ministara, ti prihvatni centri predali bi se na privremeno korištenje Službi za poslove sa strancima, s tim da bi troškove finansiranja rada centara, njihove zakupnine i uspostave, kao i angažmana zaštitarske agencije snosila Međunarodna organizacija za migracije (IOM). 

Ranije su, podsjetimo, na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Bihaća usvojeni zaključci da Bira ne posjeduje nikakvu saglasnost GV-a niti gradonačelnika da služi kao prihvatni centar. 
Iz tog razloga je GV Bihaća zahtijevao da se migranti izmjeste van naseljenog područja. Vijeće je bilo stava da zgrada u Borićima može služiti isključivo za smještaj porodica sa djecom, ali pod uvjetom da dođe do realizacije prethodnog zaključka. Na koncu je poslije svega odlučeno da se migranti izmjeste na Vučjak.

Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, kaže da nije upoznat s tim da država namjerava preuzeti prihvatne centre.

- Oko toga smo se sporili sve vrijeme. Bihać je bio pred umorom i bili smo u situaciji da budemo pregaženi. Onda smo povukli potez da se migranti premjeste na Vučjak. Sada se može disati i nema pritiska na grad, kaže Fazlić.