Bosanska Bojna: Izmještene 53 migrantske porodice iz napuštenih objekata

asd
Inspektori Službe za poslove sa strancima, provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Unsko-sanskog kantona, utvrdili su da na lokalitetu Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Republikom Hrvatskom u napuštenim objektima boravi nekoliko desetina migrantskih porodica.

Obzirom da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uslova za njihov boravak tokom zime, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremene prihvatne centre Borići i Sedra koji su predviđeni za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

U posljednja tri dana, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Graničnom policijom BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova USK i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sa navedenog lokaliteta izmjestila i u Privremene prihvatne centre smjestila 53 migrantske porodice sa ukupno 199 članova, od kojih je 105-ero djece.

Tokom provođenja ovih aktivnosti identifikovana su i dva maloljetnika bez pratnje kojima je određen privremeni staratelj. Svi migranti su zbrinuti i uz neophodnu medicinsku trijažu su smješteni u izolacijski dio ovih centara u skladu sa epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja koronavirusa.

Kapaciteti za smještaj migranata na području USK su u potpunosti popunjeni i u njima trenutno boravi više od 3.200 migranata, saopćila je  Služba za poslove sa strancima BiH.

Izvor: