Bosanska Krupa: 50.000,00 KM podrške biznis idejama poduzetnica

sa

Grad Bosanska Krupa je jedna od deset lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su odabrane od strane Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) u prvom ciklusu kao partneri u kreiranju poduzetničkih fondova, što potvrđuje prepoznatljivost ove lokalne zajednice kao jedne poduzetničke sredine

Jučer su u Kabinetu gradonačelnika Bosanske Krupe Armina Halitovića potpisani tripartitni ugovori između Grada Bosanska Krupa, Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i pet korisnica koje su ispunile uvjete iz Javnog poziva za finansiranje biznisa marginaliziranih grupa žena.

Naime, radi se o biznis idejama koje se finansiraju iz zajedničkog fonda koji je formiran udruženim sredstvima Grada Bosanska Krupa i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE). Cilj ove podrške je probuditi poduzetnički duh, motivisati marginalizirane žene sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama i omogućiti im da pokrenu vlastiti biznis.

„U projekt podrške marginaliziranim ženama smo ušli zajedno sa USAID-om i bili smo spremni podržati šest biznisa, međutim na javni poziv je pristiglo ukupno pet prijava. Vrijednost ovih pet prijava je 50.000,00 KM, a podjednako će ih Grad Bosanska Krupa i USAID/INSPIRE podržati sa po 25.000,00 KM. Danas smo dobili 5 novih biznisa na području našeg grada i nadamo se da će oni biti uspješni biznisi. Podršku Gradske uprave će i dalje imati, stojimo im na raspolaganju, kao i svim mladima, marginaliziranim i drugim grupama koji su spremni da rade“ istakao je ovom prilikom gradonačelnik Armin Halitović.

Grad Bosanska Krupa i Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) zajednički su formirali Fond za finansiranje biznis ideja marginaliziranih grupa žena. Nakon objavljenog javnog poziva pristiglo je ukupno pet prijava, a pravo prijave na poziv imale su sve punoljetne marginalizirane žene sa prebivalištem na području grada Bosanska Krupa, žene koje se u momentu podnošenja prijave nisu mogle okarakterisati kao poduzetnice, žene koje nikad nisu imale registriranu vlastitu djelatnost i koje imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj djelatnosti na području grada Bosanska Krupa.

„Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) je potpisao ugovor sa 10 jedinica lokalne samouprave s ciljem kreiranja preduzetničkih fondova u tim zajednicama i s ciljem stvaranja održivog modela za zapošljavanje marginaliziranih žena u Bosni i Hercegovini. Upravo iz tog razloga, dakle, radimo na razvijanju preduzetničkih modela kako bi stvorili održive i učinkovite modele, kako bi zaista omogućili priliku i marginaliziranim ženama da pokreću svoje biznise, obzirom da su to biznisi koji njima donose prije svega izvore prihoda, ali i nadu, volju i budućnost i ostanak u Bosni i Hercegovini“ izjavila je zamjenica direktora Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) Dunja Škaljo.

Zajedničkim fondom podršku su dobile biznis ideje Adne Pašalić, koja će osnovati svoj studio i nuditi usluge uljepšavanja, Elme Velić, koja sredstvima iz fonda osniva agenciju za odnose sa javnošću i digitalni marketing, Zlatke Mehić, koja će se baviti proizvodnjom i prodajom ostalih proizvoda od drveta, pluta, slame i pletarskih materijala, Emine Šertović, vlasnice novog financijsko-ekonomskog biroa, te Nazife Salkić, koju ćete moći posjetiti u novom frizerskom salonu.

„Ja sam Zlatka Mehić i otvaram lasersko graviranje proizvoda od drveta. Finansijska pomoć projekta USAID-a i Grada Bosanska Krupa doprinijeti će puno mom poslu, to jeste, financijska pomoć za kupovinu opreme i registraciju će mi puno pomoći. Ideju za posao sam dobila nakon poroda. Bila sam nezaposlena i krenulo je kao hobi, izrada par rekvizita za moju porodicu i prijatelje kao poklone. Kasnije se to proširilo i drugi su bili zainteresirani za moj proizvod, i jednostavno sad je došlo vrijeme da pokrenem svoj biznis“ istakla je Zlatka Mehić

Grad Bosanska Krupa je jedna od deset lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje su odabrane od strane Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) u prvom ciklusu kao partneri u kreiranju poduzetničkih fondova, što potvrđuje prepoznatljivost ove lokalne zajednice kao jedne poduzetničke sredine.

Izvor: