BOSANSKA KRUPA: Dovršena izgradnja interne saobraćajnice u Poslovnoj zoni „Pilana“

U bosanskokrupskoj Poslovnoj zoni „Pilana“ dovršena je izgradnja interne saobraćajnice čija ukupna vrijednost iznosi preko 200 hiljada maraka, što su u istom omjeru osigurali Vlada Švicarske i Općina Bosanska Krupa.

 Radovi na izgradnji interne saobraćajnice su trajali skoro tri godine. Općina Bosanska Krupa je u njenu izgradnju ulagala vlastita, ali i obezbijeđena sredstva sa viših nivoa vlasti. Od ukupno 1.500 metara preostalo je 408 m i to je u proteklih mjesec dana izgrađeno kroz MEG projekt. 

-Danas imamo zadovoljstvo biti s našim prijateljima i partnerima iz MEG projekta, UNDP-a, ozvaničiti okončanje radova na internoj saobraćajnici u Poslovnoj zoni „Pilana“, i s tim općenito infrastrukturne radove u ovoj zoni. Posljednjih 408 metara saobraćajnice smo finansirali zajedno sa UNDP-em i Vladom Švicarske kroz MEG projekt, čija je vrijednost oko 205 hiljada maraka. Ono što nam sada slijedi je proširenje PZ „Pilana“ na područje Krupatransa i Una-om koji su trenutno u stečaju, ali evo mi smo pripremili sve da u narednom periodu možemo kupiti to zemljište i pripremiti ga za naše investitore, kaže načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.   

U proteklih šest godina u Poslovnu zonu „Pilana” su uloženi milioni maraka. Urađena je vodovodna, kanalizaciona mreža sa prečistačem otpadnih voda, elektroinstalacije koje odgovaraju proizvodnim kapacitetima, sporedne interne saobraćajnice dimenzionirane za potrebe proizvodnih pogona. Danas i glavna interna saobraćajnica što u UNDP-u smatraju izuzetno važnim jer, kako kažu, predstavlja potencijal za dalji ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Izvor: