Broj nezaposlenih u BiH lani smanjen za 14 posto

r

Broj nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini u 2023. godini smanjio se za 14.1 posto u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat demografskog osipanja, ali i povećanja privrednih aktivnosti.

Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u prošloj godini je u BiH bilo 1.377 miliona radno sposobnih, od kojih je 1.196 miliona ili 86.8 posto bilo zaposleno. Nezaposleno je bilo 181 hiljada ljudi, što čini 13.2 posto udjela radno sposobnih.

"U usporedbi s prethodnom godinom broj zaposlenih osoba povećao se za 2.9 posto, dok se broj nezaposlenih smanjio za 14.1 posto", navodi se u izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Od ukupne radne snage 66 posto osoba je između 25 i 49 godina života

U BiH ne postoje pouzdani podaci o broju stanovnika, jer je zbog političkih prijepora nakon rata proveden tek jedan popis, no analitičari ukazuju da je značajno smanjenje broja nezaposlenih povezano s migracijama i lošim demografskim pokazateljima, ali i rastom privredne aktivnosti.

Prema službenoj statistici, od ukupne radne snage 66 posto osoba je između 25 i 49 godina života. Slijedi 26.1 posto onih koji su između 50 i 64 godine, a tek 6.7 posto čini skupina zaposlenih između 15 i 24 godine. Iznad 65 godina, što je granica za penziju, je 1.2 posto zaposlenih.

Najveći postotak u obrazovnoj strukturi čine osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (69.2 posto). Slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21.5 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim stepenom obrazovanja 9.3 posto.