Brojni problemi u izgradnji autoputa kroz BiH

Home

Brojni problemi u izgradnji autoputa kroz BiH


Izgradnja autoputa, odnosno potpuno zaustavljanje tog za svaku državu iznimno važnog investicioniog procesa, nedavno je posvađala i koalicione partnere u Federaciji BiH. Sijevale su međusobne optužbe ko je zaustavio izgradnju autoputa i ko je izgradio koliko kilometara.

Dok su zemlje u regiji maksimalno posvećene gradnji puteva i ulaganju u drugu infrastrukturu, zahvaljujući čemu podižu nivo cjelokupne ekonomije, u BiH to još uvijek nije slučaj.

Nedostatak političkog dogovora, ali i finansijskih sredstava neki su od osnovnih problema, a ništa manje ozbiljan je i eksproprijacija zemljišta.

Upravo ovim problemom a u izgradnji autoputa bavili su se i revizori u FBiH još 2009. godine u izvještaju “Upravljanje vremenom u procesu eksproprijacije nekretnina pri izgradnji dionice autoceste na Koridoru 5C“.

I pored brojnih preporuka koje su dali, sedam godina poslije, mnoge nisu realizirane.

“Nalazi i zaključci prezentovani u ovom Izvještaju pokazuju, kako Parlament FBiH i Vlada FBiH nisu posvetili dovoljnu pažnju razmatranju izvještaja revizije učinka i daljem postupanju po istim. Takođe, iako je od objave izvještaja proteklo više godina, institucije nisu poduzele dovoljne aktivnosti u cilju realizacije preporuka“, naveli su revizori.

Od ukupno sedam preporuka, dvije preporuke su u potpunosti realizovane, a za pet preporuka institucije su poduzele djelimične aktivnosti.

“U općinama je još uvijek prisutan problem neusklađenosti zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem, što onemogućava da se postupak eksproprijacije provodi putem sporazumnog prenosa prava vlasništva“, istakli su revizori u Izvještaju revizije učinka.

Navodi se da i da je Institut sporazumnog rješavanja prenosa prava vlasništva uveden da bi se pojednostavila i ubrzala procedura provođenja postupka eksproprijacije, ali isti nije dao očekivane rezultate i procedure eksproprijacije se i dalje provode u općinama, odnosno, na lokalnom nivou.

“Razmjena informacija između resornog ministarstva JP Autoceste FBiH, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, općina i drugih aktera uključenih u ovaj postupak nije dovoljna. Koordinacija između institucija nije definisana odgovarajućim propisom”, naveli su revizori.

(Izvor: Fokus.ba)

Tagovi
Objavio: Pon, 16/01/2017 - 09:01

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top