Budžet Bihaća gotovo 40 miliona: Predviđen milion KM za gradski bazen

H

Veliki doprinos odbrani, razvoju i promociji Grada Bihaća dali su njegovi građani, koji i ne očekuju nikakva priznanja, ali ih se lijepo sjetiti

U Bihaću je danas održana 40. redovna sjednica Gradskog vijeća na kojoj je usvojen Nacrt budžeta Grada Bihaća za 2024. s Odlukom o izvršenju. Predloženi budžet iznosi 39 miliona i 633 hiljade maraka. Predviđen je milion KM za gradski bazen, a očekuju se i ostale uplate sa višeg nivoa. Na rashodovnoj strani za bruto plaće i naknade ide 8.623.595 KM, te oko tri miliona za otplate kredita.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta počinje već sutra, a završna rasprava slijedi u Gradskoj vijećnici 30. novembra, od 12 sati.

Vijećnici su usvojili i odluku o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju u korist JP Elektroprivreda BiH, a zatim je uslijedila intenzivnija rasprava o izmjeni Odluke o priznanjima i nagradama Bihaća zaslužnim građanima. Predlagači su smatrali da je sa prevelikim brojem priznanja devalvirana vrijednost same nagrade i obilježavanja rođendana Bihaća, koji već niz godina nema počasnog građanina, dok je manji broj vijećnika stava da je ogroman broj zaslužnih građana u samom Bihaću koji nikad nisu razmotreni ni za kakvo priznanje.

Podržani su i finansiranje prevoza učenika, dopune administrativnih i komunalnih taksi, te izmjene u upravljačkim tijelima komunalnog preduzeća Komrad.