Burne reakcije iz RS-a na odluku Ustavnog suda BiH

Home

Burne reakcije iz RS-a na odluku Ustavnog suda BiH

Burne reakcije stižu iz RS-a na Odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva RS-a.

Pravobranilaštvo RS-a je u septembru 2016. godine uložilo apelaciju Ustavnom sudu BiH i zatražilo odgodu izvršenja Odluke Apelacionog vijeća Suda BiH kojom je naloženo da vojna imovina u Han Pijesku (objekat Veliki Žep) bude uknjižena na BiH.

Član komisije za državnu imovinu Nikola Kovačević kaže da je Odluka suprotna Dejtonskom sporazumu i Ustavu RS.

Pita se zašto je Odluka donesena kada Oružane snage BiH već nesmetano raspolažu imovinom u kasarnama u RS.

"Sud je ispustio iz vida jednu činjenicu, a to je da je pitanje vojne imovine regulisano Zakonom o odbrani, članom 73. regulisano je da će Savjet ministara i Vlade oba entiteta do 31.12. 2005. zaključiti sporazum kojim će definisati pitanja vojne imovine. Taj sporazum do danas nije zaključen", kaže Kovačević.

Dodaje da je Ustavni sud BiH pogriješio jer je Sporazum (koji nije donesen) jedini osnov rješevanja pitanja imovine u BIH.

"Sud je izgubio iz vida činjenicu da presuda Suda ne može zamijeniti Sporazum koji je trebao biti pravni osnov za knjiženje. Pravni je apsurd, da u obrazloženju presude stoji da i dalje ostaje obaveza organa vlasti BiH, što znači SM BiH i entitetskih Vlada, da zaključe sporazum.

Možete misliti u kakvoj je poziciji Republika Srpska da pregovara sa predstavnicima BiH o imovini koja je uknjižena na BiH.

Ja sa Vama kao vlasnikom razgovaram o vašoj imovini na koju imate pravo vlasništva. Vi možete sa mnom razgovarati i ne morate. Dakle, institucije BiH nemaju obavezu da zaključe taj Sporazum, iako Ustavni sud u obrazloženju presude kaže da i dalje ostaje obaveza organa vlasti BiH da zaključe taj sporazum", tvrdi Kovačević.

Šta će onda taj Sporazum regulisati, kad je pitanje imovine riješeno tom presudom, pita se Kovačević.

"Logično je zaključiti da će Pravobranilaštvo BiH, na insistiranje međunarodne zajednice, možda i Visokog predstavnika ovo pitanje preostale vojne imovine riješiti na isti način, da će ustati sa tužbom za svu preostalu neperspektivnu imovinu", ističe on.

Imovina ipak još uvijek nije uknjižena na BiH. Uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove RS (RUGIP) je odbila knjiženje imovine u Han Pijesku.

"Što se tiče sprovođenja presude o upisu imovine u Han Pijesku možemo reći da nema uslova za sprovođenje presude Suda BiH. Naime, postupajući u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, u zakonu predviđenim rokovima, utvrđeno je da postoje određene manjkavosti u presudi Suda BiH, te da navedena presuda nije sprovodiva u evidencijama o nepokretnostima koje vodi Uprava, odnosno Područna jedinica Han Pijesak...", naveli su za N1 iz RUGIP-a.

Kompletnu Odluku Ustavnog suda BiH kojom je odbijena apelacija Pravobranilaštva RS-a možete pročitati na ovom linku.

 

(Izvor: N1)

Objavito: Wed, 08/16/2017 - 14:32

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top