Bužim: Danas se obilježava dvadeset i osma godišnjica briljantno izvedene ratne akcije "Munja 93"

nanic
- Ratna operacija „Munja 93“ jedna je od onih briljantno osmišljenih i realiziranih vojničkih pobjeda nad agresorom kojom je dato do znanja da se tadašnji Bihaćki okrug može uspješno braniti i pored nedostatka naoružanja...


Općina Bužim i njeni građani obilježavaju danas 28. godišnjicu od izvođenja ratne operacije „Munja 93“, koju su izveli pripadnici 105. bužimske udarne brigade, koju je predvodio komandant Izet Nanić.

Protokolom je predviđeno niz aktivnosti, a ono najbitnije odvijat će se na poprištu bitke kod Kedića glavice gdje je 2014. podignuto monumentalno spomen-obilježje. Planirano je da se na ovoj lokaciji prigodnim programom i satom historije obilježi sjećanje na ovu bitku koja se smatra jednom od presudnih vojnih akcija koje su promijenile budući karakter ratovanja na ovom dijelu BiH.

Podsjećamo da su borbeni uspjesi postignuti u "Munji 93", oslobađanje više od 50 kvadratnih kilometara teritorije, zaplijenjena količina oruđa i oružja, te gubici neprijatelja u ljudstvu, bila vijest koja je prohujala Okrugom donoseći optimizam u narod i borce. Nada u opstanak i konačan slom agresora postala je izvjesna. To je bio veličanstven uspjeh koji se odrazio na borbeni moral boraca za naredne borbene podvige u zoni odgovornosti 5. korpusa ARBiH, ali i drugih armijskih korpusa. 

U ovoj briljantno izvedenoj akciji teško je ranjen komandant bataljona Hasan Musić Musa. Nakon desetodnevne borbe ljekara za njegov život u tadašnjem Regionalnom medicinskom centru u Bihaću, Musa je nažalost podlegao od zadobijenih rana.