CAZIN/ Caffe Pizzeria City vrši dostavu hrane i pića uz propisane mjere zaštite

CITY
CAZIN

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona u cilju praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja širenja korona virusa donio je Naredbu kojom se obustavlja rad svih ugostiteljskih objekata u trajanju od najmanje 15 dana od dana donošenja naredbe.

Od ove naredbe izuzimaju se oni ugostiteljski objekti koji se, pismenim putem prema Kriznim štabovima gradova/općina izjasne da će obavljati isključivo dostavu hrane, uz pridržavanje mjera zaštite i fizičkog razmaka prilikom dostavljanja hrane i pića, s tim da i dalje ne smiju služiti hranu i piće u objektu niti primati goste u objekte.

U skladu sa naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK Caffe Pizzeria City CAZIN Vas obavještava da će u idućih 15 dana vršiti isključivo dostavu hrane i pića na Vašu adresu, uz pridržavanje mjera zaštite prilikom dostavljanja hrane i pića.

Kontakt telefon za narudžbe je 061 106 086.

Izvor: