Grad Cazin: Usvojena nova Odluka o radnom vremenu poslovnih subjekata

Obavještavamo sve poslovne subjekte da je stupila na snagu nova Odluka o određivanju radnog vremena poslovnim subjektima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i ugostiteljsku djelatnost na području grada Cazina.

Poslovni subjekti obavezni su usaglasiti radno vrijeme u svojim preduzećima sa donešenom Odlukom.

Poslovni subjekti također su obavezni na vidnom mjestu, na ulazu u objekat istaći obavijest o radnom vremenu, te raspored dnevnog i sedmičnog radnog vremena, radnog vremena u dane praznika i neradnih dana.

Odluku možete preuzeti na sljedećem linku: